Gatz over Doornaert: "De ene keer is het iemand met een groen profiel, de andere keer een conservatief"

27 juli 2018
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz vindt dat een aantal schrijvers erg verkrampt reageren op de aanstelling van Mia Doornaert als voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren. "De ene keer is het iemand met een groen, progressief profiel, de andere keer iemand met een conservatief profiel."

De aanstelling van Mia Doornaert als voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren heeft intussen al heel wat stof doen opwaaien in de literaire wereld. Zo werd er onder meer al geopperd dat iemand met een uitgesproken conservatief profiel geen goede verdediger van de Vlaamse letterkunde zou kunnen zijn.

Doornaert zelf verontschuldigde zich gisteren dan weer bij Bleri Leshi die ze deze week nog in een interview met Knack een "marginaal mannetje" genoemd had. De schrijver van zijn kant had haar daarvoor beschuldigd van racisme en islamofobie. Doornaert zelf blijft er wel bij dat de hetze tegen haar politiek gemotiveerd is. "Ik ben niet links of vrijzinnig en dat maakt mij bij sommigen verdacht", liet ze gisteren optekenen. 

Niet dé belangrijkste functie

Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) reageerde in 'De Ochtend' op de zaak en relativeert om te beginnen de rol van de voorzitter. "De voorzitter moet vooral een strategisch klankbord zijn voor de mensen die er werken. Het is een belangrijke functie, maar niet dé belangrijkste functie."

Gatz brengt nog eens in herinnering hoe de raden van bestuur samengesteld worden. "De vorige raden van bestuur zijn altijd politiek mee aangesteld, dat is een wettelijke verplichting volgens de federale Cultuurpactwet (alle levensbeschouwelijke en ideologische strekkingen moeten vertegenwoordigd zijn). Ook de vorige voorzitter, Jos Geysels (ex-Agalev), was politiek aangesteld."

Maar Gatz benadrukt ook dat het systeem intussen wel wat verfijnd is. "Er komt regelmatig kritiek op het Cultuurpact. Maar je kan die wet niet zomaar afschaffen. In Vlaanderen hebben we gezegd: laten we onze grotere culturele instellingen een beetje anders samenstellen. Een kleiner aantal leden wordt politiek aangesteld en daarnaast zijn er een viertal onafhankelijke bestuurders. We horen in het veld dat dat goed werkt. Er is dus minder politieke aansturing in plaats van meer."

"Het is nog wat zoeken naar de nieuwe rollen"

"Het is nog wat zoeken naar de nieuwe rollen", gaat Gatz verder. "Mevrouw Doornaert heeft ook als voorzitter volledig recht op vrije meningsuiting. Ik vind het goed dat ze gisteren, los van de hetze, waar ik mij niet in wil moeien, haar verontschuldigingen heeft aangeboden. Dat getuigt van een zekere maturiteit. Ik ben haar daar erkentelijk voor."

Die maturiteit verwacht Gatz dan ook van de Vlaamse schrijvers. "Tegelijkertijd moeten een aantal auteurs ook de democratische maturiteit hebben om te kunnen zeggen: de ene keer is het iemand met een groen, progressief profiel, de andere keer is het iemand met een conservatief profiel. Daar hoef je niet zo verkrampt over te doen. Excuus voor dat woord. Ik vind dat er een heel grote heisa is voor een beperkte impact van een aanstelling."

"Dat men per definitie zegt dat iemand -en mevrouw Doornaert zegt het zelf- met een eerder conservatief profiel het niet kan worden, vind ik een beetje vreemd. Ik, als minister, werk samen met wie er voorzitter is. Ik heb graag en goed samengewerkt met meneer Geysels en ik ben er zeker van dat het met mevrouw Doornaert ook gaat lukken."

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Herbeluister hieronder het interview uit 'De Ochtend':

Lees ook: