Gedaan met grijze gevangenisplunje: gedetineerden mogen in 2020 eigen kledij dragen

31 juli 2019
Centrale gevangenis van Leuven (Foto: Belga)
Vanaf juli 2020 mogen gedetineerden in ons land hun eigen kledij dragen, in plaats van de alom bekende grijze gevangenisplunje.

“De beslissing dat gedetineerden in ons land hun eigen kledij mogen dragen is het gevolg van de nieuwe basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden ”, zegt Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen.

“Die wet stelt dat gedetineerden dienen te normaliseren. Elke gedetineerde is een burger, en burgers dragen hun eigen kledij. Vanaf nu geldt dat ook voor gedetineerden.”

De gedetineerden moeten wel enkele regels respecteren. Van De Vijver: “ze moeten het huishoudelijk reglement ondertekenen. Daarin staat hoeveel kleren iemand op cel mag hebben en aan welke voorwaarden de kledij moet voldoen.”

“De kledij moet gemakkelijk gefouilleerd kunnen worden. Broeken met veel zakken zullen dus niet toegelaten worden. Er moet ook voldoende onderscheid zijn met het uniform van het gevangenispersoneel: een donkerblauwe broek met een lichtblauw hemd zal niet mogen.”

“De gedetineerden krijgen een kleerkast op cel, en zullen zelf hun kleren moeten wassen”, zegt Van De Vijver nog.

Beluister het volledige gesprek:

Lees ook: