"Geef de patiënt de regie van zijn zorg in handen"

23 september 2016
"Het Vlaams Patiëntenforum is voorstander van 'patient empowerment'. Het principe is dat patiënten zelf de regie van hun zorgtraject in handen kunnen nemen." Dat heeft Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenforum gezegd in #BEL10.

"De zorgverlener speelt een centrale rol in patient empowerment. Het is zijn taak om de patiënt aan te moedigen de regie van zijn zorgtraject en zijn leven (opnieuw) in handen te nemen."

"Dat betekent niet dat de patiënt alles zelf moet gaan uitzoeken", zegt Weeghmans. "Het doolhof van de gezondheidszorg is zo groot dat patiënten dreigen te verdwalen. We moeten hen optimaal begeleiden."

Casemanagers zijn er vooral voor zwaar zieke patiënten

Moeten er meer casemanagers komen? Mensen die patiënten begeleiden gedurende het volledige zorgtraject?

"Wij vinden casemanagers een goed idee, maar wij denken dat zij vooral patiënten met een zware behandeling moeten ondersteunen. Mensen met een lichtere diagnose hebben wel recht op iemand die zorgcoördinatie doet, maar dat kan bijvoorbeeld ook de huisarts zijn. Die moet dan wel een extra forfait krijgen."