Geen nieuws uit St. Moritz

9 juni 2011

Dat hoort ook zo, want vanaf vandaag tot 12 juni wordt daar in het Suvretta hotel (foto) - of toch in het Grand Hotel Kempinski ? - de Bilderbergconferentie gehouden. En meer horen we daar niet over te weten, want de agenda en de deelnemers zijn strikt geheim. Ook voor de pers. Media met enige allure zoals de Washington Post of de New York Times worden wel eens uitgenodigd, maar ook zij zijn verplicht tot geheimhouding.

De Bilderbergconferentie is een jaarlijkse, niet-officiële bijeenkomst die alleen toegankelijk is voor genodigden. In casu de meest invloedrijke personen uit de politiek, het bedrijfsleven, het bankwezen en de wetenschap.

De eerste conferentie vond plaats in 1954 in Hotel De Bilderberg in het Nederlandse Oosterbeek. Vandaar de naam. Onze oud-premier Paul van Zeeland was trouwens een van de initiatiefnemers. Bedoeling was toen om de Amerikaans-Europese betrekkingen aan te halen. Er werd onder meer van gedachten gewisseld over het communisme in Europese landen als Frankrijk en Italië, de Korea-oorlog en de Europese integratie. De huidige conferentie wordt naar verluidt georganiseerd door Henry Kissinger en Etienne Davignon.

Besloten en elitaire genootschappen met een politiek karakter zijn uiteraard het voorwerp van achterdocht en verdenking. Het internet is vergeven van de complotten en samenzweringstheorieën over de Bilderbergconferenties. De overtuiging dat een financiële en politieke elite achter gesloten deuren de wereld bestiert wordt steeds hardnekkiger.

Bon. Wij kennen een ingewijde van wie we vermoeden dat hij de zwijgplicht niet zo genegen is.

Update: de deelnemerslijst is bekend. De Belgen: Luc Coene, Thomas Leysen, en uiteraard Etienne "Steve"Davignon.