"Geen reden om nu zwaar in te hakken op sociale zekerheid"

1 juli 2016
Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) nuanceert het oplopend tekort in de sociale zekerheid. Volgens een rapport van het beheerscomité van de sociale zekerheid is er een gat van 748 miljoen euro, terwijl de regering er in april nog van uitging dat het tekort "maar" 519 miljoen euro bedroeg. Volgens Peeters gaat het om een technische correctie van cijfers. "Dit is geen reden om nu zwaar in te hakken op de sociale zekerheid."
Peeters vindt de hele kwestie "een spijtige voorstelling van zaken die de N-VA aangrijpt om nog eens te zeggen dat er op sociale zekerheid bespaard moet worden."

"Het is zo dat wij bij de begrotingscontrole in maart hebben gezegd dat er een tekort is van 519 miljoen euro, maar dat is vast te wijten aan een technische berekening. Nu zegt men dat er een tekort is van 748 miljoen, een stijging van 229 miljoen. Maar ook nu gaat het om een technische voorstellingswijze."

Peeters vindt het voorts "heel spijtig" dat nu de indruk wordt gegeven dat de sociale zekerheid met een gat van 748 miljoen wordt geconfronteerd. "Het is allemaal technisch te verklaren, dit is dus geen reden om nu zwaar in te hakken op de sociale zekerheid."

Peeters erkent ten slotte wel dat er een probleem is wat de uitgaven voor arbeidsongeschikten betreft. "Maar dat probleem is zowel door mezelf als door minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aangepakt. Wij hebben KB's geformuleerd en laten goedkeuren."

Het beheerscomité van sociale zekerheid komt vanmiddag bijeen om de cijfers te bespreken. "Daar wordt de technische uitleg helemaal gegeven."

Bron: deredactie.be