Geen verbod op hulp bij zelfdoding in Zwitserland

16 mei 2011

Het merendeel van de burgers van het kanton Zürich heeft zich in een referendum uitgesproken tegen een verbod op hulp bij zelfdoding. Ook het verbod op het zogenaamde 'zelfmoordtoerisme' werd afgewezen.

Zelfdoding met de hulp van iemand die geen arts is - en die geen baat heeft bij de dood van deze persoon - is in Zürich sinds 1941 bij wet toegestaan. Veel terminaal zieke buitenlanders, voornamelijk uit Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, reizen naar Zwitserland vanwege de liberale regelgeving omtrent zelfdoding. Daardoor steeg het aantal 'zelfmoordtoeristen' de afgelopen jaren nogal. Uit onderzoek zou ook blijken dat steeds meer buitenlanders die niet terminaal ziek waren, voor zelfdoding naar Zwitserland trokken.


Maar de verscherping van de regels voor organisaties als EXIT en Dignitas komt er dus niet. Via die laatste vereniging kunnen buitenlanders gebruik maken van een sterfflat om hun leven te beeindigen. Dignitas levert het gif.

De uitslag van het referendum is opmerkelijk als je weet dat Dignitas tot voor kort toch min of meer geboycot werd. Het werd de organisatie onmogelijk gemaakt een sterfflat te huren, waardoor geassisteerde zelfdodingen zelfs in de auto op een parkeerplaats plaatsvonden.
Intussen hebben ze een nieuwe sterfflat gevonden in Pfäffikon, op 30 km van Zürich.

Ook andere kantons, zoals het Franstalige Waadt, staan voor referenda om de liberale regelgeving voor euthanasie nog te versoepelen.
Binnenkort wordt daar gestemd over hulp bij zelfdoding in bejaarden- en verpleegtehuizen.


Het plaatje komt uit de film The suicide tourist.

Als u vragen hebt over zelfdoding - voor uzelf of iemand uit uw omgeving - dan kan u de Zelfmoordlijn bellen op het gratis nummer 02/649 95 55. 's Avonds (behalve woensdag en zaterdag) kan u van 19.00 - 21.30 uur chatten op zelfmoordlijn.be. Info over een waardig levenseinde voor iedereen vindt u bij het LevensEinde InformatieForum.