Geesten van slachtoffers in Nepal vinden geen rust

6 mei 2015

In Nepal zijn de reddingswerken zo goed als achter de rug, de aandacht van de hulpverlening gaat nu naar bijstand van de getroffenen en wederopbouw van het land.

Maar er is een grote groep slachtoffers waarvoor buitenlandse hulp geen soelaas kan bieden.

Zonder goed gevolgd rouwritueel en crematie kunnen Nepalezen niet aan hun volgende leven beginnen. Hun geesten blijven ronddwalen in de wereld tussen het menselijk leven en het gereïncarneerd bestaan. Voor de nabestaanden zijn die 'spoken' even reëel als levende mensen.

Onze man in het Verre Oosten bezocht de Pashupatinath tempel, de belangrijkste plek in Nepal voor doden, stervenden en hun familie.