Geldt het sacramentele zegel ook in het gewone strafrecht?

28 maart 2011

Tegen morgenavond moet de bijzondere Kamercommissie Seksueel Misbruik haar eindrapport klaar hebben. En moet ze een eensgezind standpunt voorleggen. Dat is een probleem, met name het sacramentele zegel - aka het biechtgeheim - blijkt nog een groot twistpunt.

Hoe zit het trouwens met dhet biechtgeheim (en andere beroepsgeheimen) en de mogelijke fricties op dat vlak tussen het canoniek en het civiele strafrecht? Is dat een beetje geregeld?

Lees en beluister ook

Radio 1 Select