Geloofden de Grieken in hun eigen goden?

24 juni 2016
De antieke Grieken. Ze hadden verwarrend veel goden. En ze hadden verhalen, gruwelijke verhalen vooral, van haat en afgunst tussen die goden en hoe dat de mensen parten speelden. Maar geloofden de Grieken daar zelf eigenlijk in?

Zullen we de Griekse goden even oplijsten? Ze woonden op de berg Olympos met zijn twaalven: Zeus en Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Aphrodite, Hephaestos, Hermes, Hestia en Dionysos. 

Aandachtige lezertjes merken op dat de twaalf Olympiërs met dertien zijn. Hestia, de godin van de huiselijke vrede, heeft haar plaats afgestaan aan Dionysos, de god van de roes. Ze was - naar het schijnt - blij dat ze weg kon van de Olympos, weg van de ruzies en de vetes in de goddelijke familie. 

En dan is er ook nog Hades, de god van de onderwereld. Die heeft ook ooit verbleven op de Olympos, maar Zeus heeft hem verjaagd toen bleek dat Hades de stiekeme ambitie had oppergod te worden. Van de twaalf is Hades de veertiende.

Hoe we dat allemaal weten? Wel, dat staat in een oud boek. Hoe oud? Hm, dat valt tegen: 1955. Onze bron is "The Greek Myths" van Robert Graves. Graves heeft die wissel tussen Hestia en Dionysos bij elkaargepuzzeld en in een mooi verhaal gegoten.

Of de Grieken dat zelf ook zo geloofden? De waarheid is dat er niet zoiets bestaat als een Griekse Bijbel of een Grieks geloof of een Griekse kerk met priesters en bisschoppen en een paus en dogma's en geloofspunten. Het antieke Griekenland was wat betreft religie een mikmak.

Patrick De Rynck zit zaterdag aan de Interne Keukentafel om ons de weg te wijzen. Griekse mythologie voor beginners.