Gemeenschapsonderwijs sluit kleuterscholen, Katholiek Onderwijs adviseert schorsing van de lessen

26 maart 2021
Het gemeenschapsonderwijs GO! heeft beslist om zijn kleuterscholen te sluiten en het Katholiek Onderwijs adviseert zijn kleuterscholen ook om de lessen te schorsen. De koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, doet dan weer "een warme oproep om voor zover het mogelijk is toch het kleuteronderwijs open te houden". De onderwijskoepels nemen de touwtjes in handen nadat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) de keuze om te sluiten aan de scholen zelf had gelaten.

De beslissing van het Overlegcomité om de kleuterscholen volgende week nog open te houden terwijl de lagere en secundaire scholen werden gesloten viel de afgelopen dagen op een koude steen: de socialistische vakbond diende een stakingsaanzegging in en bij de onderwijskoepels regende het vragen van ongeruste schoolbesturen, leerkrachten en ouders.

"Ook toen minister-president Jan Jambon (N-VA) zei dat de kleuterscholen zelf konden beslissen om te sluiten en omdat we niet willen meemaken dat de ene school gesloten is en de andere niet, hebben heel wat scholen ons gevraagd om daar een advies over te formuleren", zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan VRT NWS.

Eenzelfde teneur is te horen bij Raymonda Verdyck, Boeves tegenhanger bij het gemeenschapsonderwijs GO!. "De voorbije dagen is het niet eenvoudig geweest qua communicatie. We hebben verschillende keren moeten schakelen met nieuwe maatregelen. We voelen dat de draagkracht is overschreden. Er waren ook heel veel bezorgdheden over de veiligheid, maar ook over de organiseerbaarheid".

Om duidelijkheid te scheppen hebben de twee grootste onderwijskoepels nu zelf een duidelijk besluit genomen: het gemeenschapsonderwijs zal al zijn kleuterscholen volgende week sluiten en het Katholiek Onderwijs adviseert aan zijn kleuterscholen om de lessen volgende week te schorsen.

Zowel Verdyck als Boeve verzekert dat er wel opvang zal worden voorzien. 'We engageren ons om kwaliteitsvolle opvang te voorzien voor kinderen die thuis niet terechtkunnen. Dat kan zijn omdat de ouders een essentieel beroep hebben of omdat ze in een kwetsbare situatie zijn", zegt Boeve.

OVSG, de koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, doet dan weer "een warme oproep om voor zover het mogelijk is toch het kleuteronderwijs open te houden, in te zetten op kwetsbare kleuters én de druk bij jonge ouders enigszins te verminderen."

Solidariteit

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), die felle kritiek had op de sluiting van de scholen zoals beslist door het Overlegcomité, vraagt ouders in Vlaanderen om hun kleuters volgende week in de mate van het mogelijk thuis op te vangen.

Ik vraag dat iedereen begrip opbrengt en solidariteit betoont met het kleuteronderwijs, want nu komt de druk volledig op hen te liggen. Als zij het niet georganiseerd krijgen - door welke omstandigheid dan ook - vraag ik dat ze meewerken aan lokale opvanginitiatieven. Maar ik vraag vooral ook dat iedereen solidariteit opbrengt en begrip toont en wanneer je zelf de kinderen kan thuishouden, die ook zelf opvangt.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zei eerder vandaag dus dat kleuterscholen zelf moesten uitmaken of ze al dan niet open blijven, maar ze werden daartoe niet verplicht.

"Ik heb tijdens de onderhandelingen (op het Overlegcomité, red.) kunnen bekomen dat de kleuterscholen open kunnen blijven, maar ze moeten niet open blijven. Het is aan de mensen die er dagelijks in moeten werken om te bekijken hoe zij het georganiseerd krijgen", klonk het vanmiddag nog.

Luister naar Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in De ochtend:

Bron: vrtnws.be en De ochtend