Generaal landmacht maakt anoniem brandhout van pensioenplannen regering

15 november 2016
De regeringsbeslissing dat militairen vanaf 2018 langer moeten werken, brengt de veiligheid van ons land in het gevaar. Dat zegt de generaal van de landmacht, Jean-Paul Deconinck.
Opvallend: Deconinck uit zijn kritiek anoniem, via de officiële Facebookpagina van de Landcomponent van ons leger. Dat is VRT Nieuws te weten gekomen. Vandaag komen militairen op straat in Brussel, om te betogen tegen die hogere pensioenleeftijd.

In een uitgebreide Facebookpost maakt Deconinck brandhout van de besparingsplannen van Defensieminister Vandeput. Opvallend: de generaal van de landmacht uitte zijn kritiek anoniem, maar onze redactie achterhaalde dat de initialen bij die felle uithaal wel degelijk aan Deconinck toebehoren.

Hij spreekt in de anonieme reactie zijn steun uit voor de militairen die vandaag, op Koningsdag, op straat komen om hun ongenoegen te uiten over de besparingen. Het is 14 jaar geleden dat het leger heeft betoogd. Vandaag protesteren ze tegen het verdwijnen van het verplichte pensioen op 56 jaar. De komende jaren wordt de pensioenleeftijd specifiek voor militairen stelselmatig opgetrokken naar 63 jaar.

Deconinck hekelt onomwonden de felle besparingsplannen van Defensieminister Steven Vandeput (N-VA), die eveneens bevoegd is voor Ambtenarenzaken. Deconinck vreest voor de financiële haalbaarheid van de grote besparingsoperatie. Daarnaast is hij ervan overtuigd dat het militair korps door de verhoging van de pensioenleeftijd onvoldoende kan verjongen, waardoor Defensie zijn kerntaken op termijn niet meer naar behoren zal kunnen vervullen.

"De militairen hebben het recht om te weten wat de mogelijke impact is van de vooropgestelde maatregelen. (...) Die maatregelen zijn symbolisch, want ze slaan slechts op een klein deel van de bevolking. De invoering daarvan zal dus geen effect hebben op het federale budget, maar houdt wel een risico in voor het Departement: het risico om niet meer in staat te zijn de opdrachten veiligheid en defensie te volbrengen", waarschuwt Deconinck.

Vakbond: "Leger zit al in blessuretijd"

Yves Huwart van de militaire vakbond ACMP - CGPM erkent in "De ochtend" het pensioenprobleem. "De motivatie van onze mensen is gekelderd. Hun vertrouwen in de politiek is geschonden. En nu komt ook hun operationaliteit in het gedrang. We willen bouwen aan een jong en dynamisch leger, maar de gemiddelde leeftijd van een militair ligt nu boven de 40. Deze pensioenmaatregelen gaan ons ook niet naar een jonger korps leiden, integendeel."

Huwart denkt niet dat de discussie over "zware beroepen" soelaas kan bieden. "Dat is voorlopig een lege doos, want niemand weet precies wat de erkenning als zwaar beroep concreet inhoudt voor je pensioen. Ik begrijp dat iedereen langer moet werken, maar voor Defensie is dat niet wenselijk. Veel mensen zitten letterlijk al in blessuretijd en krijgen plots nog extra jaren op hun bord."

Vandeput: "Toekomstvisie aan de jongere generatie verplicht"

In een open brief over de verhoging van de pensioenleeftijd, die Vandeput publiceerde op zijn website, noemt de minister de beslissing "nodig en noodzakelijk, om een antwoord te bieden op de uitdagingen waarvoor de hele maatschappij staat." Vandeput benadrukt dat hij wel degelijk begrip heeft voor de bekommernissen van militairen.

"Zeker voor individuele persoon wiens verwacht pensioen wordt uitgesteld, komt dat hard aan", zei hij daarover in "De ochtend" op Radio 1. "Maar als generaal Deconinck zijn standpunt effectief kenbaar had willen maken, dan zou hij ook het lef hebben gehad om te ondertekenen. Ik ken hem als iemand die geen blad voor de mond neemt", sneert Vandeput.

De minister van Defensie benadrukt de langetermijnvisie in zijn plan. De oudere werknemers bij Defensie wil hij bovendien in de herfst van hun loopbaan beter begeleiden. "In de toekomst wordt langer werken eerder regen dan uitzondering. Daarom willen we via een outplacementbureau meer inzetten op een tweede carrière voor mensen die bij Defensie al het beste van zichzelf hebben gegeven", aldus Vandeput. "Op die manier werken we stelselmatig toe naar pensioen op 63 jaar in 2030."

Dat een hogere pensioenleeftijd de veiligheid van ons land in het gedrang brengt, ontkent Vandeput. "We moeten een systeem bedenken waarbij we zowel kunnen verjongen als de pensioenkosten onder controle kunnen krijgen. Dit zijn we aan de toekomstige generaties verplicht."

De volledige Facebookpost van Deconinck

De vraag over de pensionnering van de militairen: wanneer, hoe, waarom? Wij steunen de militairen die op dinsdag 15 november deelnemen aan de manifestatie, georganiseerd door de representatieve vakorganisaties. En ook al diegenen die niet manifesteren.

Dit voor drie redenen: Ten eerste: De militairen hebben, ter individuele titel, het recht te weten wat er beslist is en zal worden, wat zou kunnen zijn, maar vooral wat de mogelijke impact is van de vooropgestelde maatregelen. De recente aankondigingen in verband met de pensioenen voegen nog een extra reden toe aan de legitieme vragen van het personeel met betrekking tot hun perspectieven op korte en middellange termijn.

Ten tweede: De door de regering vooropgestelde maatregelen in verband met de pensioenen van de militairen zijn symbolisch. Ze slaan slechts op een kleine fractie van de Belgische bevolking, zogezegd bevoorrecht op de rest van de burgers. De impact van deze maatregelen zal geen effect hebben op het federale budget. De invoering ervan betekent daarentegen wel een groot risico voor het Departement Defensie: het risico van niet meer in staat te zijn om de opdrachten veiligheid en defensie te kunnen volbrengen. Dit door het gebrek aan budget en gebrek aan jongeren.

Ten derde: De militair staat ten dienste van de Natie, ten volle bewust van zijn verplichtingen van loyauteit, onwankelbare beschikbaarheid en volledig engagement om de veiligheid van de medeburgers te verzekeren. De militair is geen ambtenaar, maar een soldaat. Hij of zij oefent een specifiek beroep uit en heeft het recht op een specifiek statuut.

Bron: deredactie.be