Generation What?-jongeren hebben goede band met ouders

19 oktober 2016
Vlaamse jongeren hebben een goede band met hun ouders en ze zijn over het algemeen heel tolerant. Het zijn slechts enkele vaststellingen uit Generation What?, een vrijwillige online bevraging van de VRT in samenwerking met 13 Europese omroepen. Bijna 50.000 Vlaamse jongeren tussen 18 en 34 hebben vragen beantwoord over alles wat hen bezighoudt.

De generatiekloof bestaat (bijna) niet (meer)

Uit de bevraging blijkt dat Vlaamse jongeren een goede band hebben met hun ouders en dat een generatieconflict zo goed als onbestaande is. Ongeveer 3 op 4 Vlaamse jongeren noemt de onderlinge relatie cool tot zelfs ideaal. 60% van de Vlaamse jongeren is met zijn ouders bevriend op Facebook. 42% is ooit al eens dronken geworden met zijn ouders. 4% van de deelnemers heeft ooit al een joint gerookt met zijn ouders.

Ruim 90% van de jongeren die de bevraging invulden, voelen zich door hun ouders gesteund in hun beslissingen en geven aan dat hun ouders trots zijn op wat ze al bereikt hebben in hun leven.

Er zijn weinig verschillen tussen jongens en meisjes, statuut en leeftijd. Opleidingsniveau speelt wel een rol. Jongeren die lager opgeleid zijn zeggen bijna drie keer zo vaak dat hun ouders hen niet steunen in vergelijking met jongeren die hoger opgeleid zijn.

Iets minder vlot gaat de communicatie met ouders over relaties. De grootste groep (62%) praat er wel over, maar ook een grote groep (38%) doet het niet. Dat zijn vooral jongens en de jongste (18-20) en oudste leeftijdsgroep (31-34).

Vroeger werd er vaak gefocust op conflicten tussen ouders en jongeren, maar uit recenter onderzoek blijkt dat de meeste jongeren tijdens en na hun adolescentieperiode over het algemeen een goede band met hun ouders hebben.

Hoe is je relatie met je ouders?

Jongeren voelen zich Europeaan

Meer dan driekwart van de "Generation What?"-jongeren voelt zich Europeaan. Vrouwen, hoger opgeleiden en de allerjongsten (18-20) hebben dat Europagevoel het sterkst. Het Europagevoel is wel minder sterk ontwikkeld dan het gevoel voor de eigen stad, land of regio. Jongeren voelen zich nog veel meer West-Vlaming, Belg of wereldburger.

De meeste jongeren zien Europa echter als een "noodzakelijke structuur". Nog geen 6 procent wil de Unie verlaten. De EU is een soort "evidentie" geworden. Jongeren associëren veel positieve zaken met de EU. Wat opvallend is, is dat ze naast de euro haast allemaal vermelden: "werken of studeren in een ander land". Voor vorige generaties was dit weinig vanzelfsprekend, nu is het gemeengoed geworden, zelfs bij lager geschoolden.

De Generation What?-deelnemers staan ook positief tegenover wonen in het buitenland. Toch volgt er niet meteen een exodus, slechts 9% wil echt weg. De overgrote meerderheid van de jongeren denkt wel gelukkig te kunnen zijn buiten België.

Een derde van de jongeren geeft aan dat we onze grenzen moeten openstellen voor iedereen. Ook bij de lager opgeleiden is er nog haast een derde dat deze visie deelt. Oorlogsvluchtelingen zijn in elk geval welkom. Globaal genomen staan jongeren positief tegenover minstens een of andere vorm van migratie. Slechts een kleine minderheid wil de grenzen voor iedereen gesloten houden.

Voel je je Europeaan?

Jongeren zijn tolerant

De Generation What?-jongeren zijn over het algemeen heel tolerant. 70% vindt bijvoorbeeld dat het stoort als jongens op straat naar meisjes fluiten. Voor 30% kan dat wel. Een holebikoppel dat op straat tongkust, kan voor 80%.

60% vindt het niet ok als meisjes een laag uitgesneden jeans dragen zodat je hun string kan zien. Net iets meer dan de helft vindt het storend als jongens hun broeken zo laag hangen dat hun ondergoed er bovenuit komt.

75% van de jongeren stoort zich er niet aan wanneer een meisje een hoofddoek draagt op straat of op het werk. Hier valt een genderverschil op: 19% van de meisjes vindt het dragen van een hoofddoek in de publieke ruimte storend, bij de jongens is dat een derde. Studenten storen zich er minder aan dan jongeren die al werken.

De Generation What?-jongeren zijn over het algemeen ook zeer positief ten aanzien van immigratie. 74% vindt dat immigratie een cultuur verrijkt. Bij de vrouwen vindt 79% dat, bij de mannen 68%. Er zijn wel grote opleidingsverschillen: van de lager opgeleiden vindt 65% dat immigratie een cultuur versterkt, bij de hoger opgeleiden is dat 79%.

Jongeren hebben vaak vrienden met een andere sociale of onderwijsachtergrond of met een andere seksuele geaardheid. Veel minder jongeren hebben echter vrienden met een ander geloof of met een andere etnische of culturele achtergrond.

Bron © deredactie.be

Kathy Lindekens lichtte de cijfers toe in De Ochtend: