Genetica voor beginners

2 augustus 2016
Het menselijk lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. Elke cel bevat DNA. Dat DNA bevat eenzelfde set van ongeveer 25.000 genen. Hoe we er uitzien en hoe ons lichaam functioneert wordt bepaald door die genen. Vreemd genoeg leert onderzoek op fruitvliegen en wormen ons heel veel over de werking van de genen. Professor Liliane Schoofs (KU Leuven) introduceert ons in de wereld van de genetica.

Dan stellen wij ons eigenlijk maar één vraag: wat als we twee mensen hun genen door elkaar konden schudden? Het resultaat van die denkoefening stemt tot nadenken. Bekijk onze denkoefening: