Getallen voor beginners

18 augustus 2016
Beeld je eens in hoe onze wereld er zou uitzien zonder getallen? Tellen doen we al heel lang, net trouwens als dieren , tot op zekere hoogte.

Onze getaltekens hebben een Indisch-Arabische oorsprong en bereikten ons via de handel. Gaandeweg werden getallen met symboliek overladen : 7 voor geluk,13 voor ongeluk, 6 voor het huwelijk. Over oorsprong, betekenis en symboliek van getallen : Jean Paul Van Bendegem, licentiaat in de wiskunde en dokter in de wijsbegeerte.

God heeft nagelaten om getallen te scheppen en dus hebben wij mensen dat zelf moeten doen

Herbeluister deze uitzending: