In geval van nood volgen we zelfs een kapotte robot

3 maart 2016
Stel: Je bevindt je in een gebouw waar brand uitbreekt. Zou je dan bij de evacuatie een robot met het opschrift 'emergency guide robot' volgen? Ook als die duidelijk de foute kant uitgaat, of een onbetrouwbare indruk geeft? En als er vooraf wordt verteld dat die robot defect is?
Natuurlijk niet, denk je nu. Maar in het allereerste realistische 'mens-robot vertrouwensexperiment' bleken de proefpersonen dat wél te doen. Tot grote verbazing van de onderzoekers. 
 
"We hadden verwacht dat als de robot zichzelf onbetrouwbaar had getoond, mensen hem niet zouden volgen tijdens de gesimuleerde noodsituatie", zegt de hoofdonderzoeker. "Het tegendeel bleek waar. Alle proefpersonen volgden de instructies van de robot. Het maakte niet uit hoe goed hij eerder had gepresteerd. Dat hadden we absoluut niet verwacht."
 
Volgens de onderzoekers is de uitdaging niet om vertrouwen te kweken in robots, maar om te voorkomen dat mensen robots te veel gaan vertrouwen. Ook als het niet om noodsituaties gaat.
 
De onderzoekers stellen zich nu ook andere vragen. Bijvoorbeeld: Zouden mensen een robot die hamburgers maakt zodanig vertrouwen dat ze voedsel van hem accepteren? Als er op een apparaat 'kinderopvang-robot' staat, zouden mensen hun baby’s daar dan achterlaten? Zouden mensen hun kinderen in een zelfrijdende auto zetten en die naar oma laten rijden? 
 
 
De resultaten van het experiment worden volgende week voorgesteld op een internationale conferentie over mens-robot interactie in Nieuw-Zeeland. Maar Nieuwe Feiten was nu al benieuwd naar de visie van een technologie-journalist die door zijn krant een half jaar werd vrijgesteld als ‘correspondent robotica en artificiële intelligentie’: Dominique Deckmyn.
 
Foto © Rob Felt, Georgia Tech

Radio 1 Select