Gezinsdrama's

27 oktober 2020
Vanavond hoor je in “Zandman” de gloednieuwe podcast “Wie was mama”. We horen daarin wat Sas meemaakte. Haar moeder werd vermoord toen ze negen was, door haar vader, voor haar neus. 36 jaar later pas lijkt ze de confrontatie met haar verleden aan te willen of kunnen gaan. Het zijn verschrikkelijke drama's, waarover we jammer genoeg ook de voorbije week berichten over lazen in de kranten. Experts vrezen dat er door de coronacrisis een toename kan zijn van dit soort situaties.

Het was Sas zelf die met haar verhaal naar Eva Moeraert stapte. En vroeg om met haar de zoektocht naar wie haar moeder was aan te vatten, en dat ook te documenteren. Het resulteerde in deze prachtige podcast.

Hoe ontstaan gezinsdrama's? Bert van Puyenbroeck is psychotherapeut en onderzoeker aan de faculteit klinische psychologie van de VUB. Hij doet onder meer onderzoek naar familietherapie. Hebben we zicht op cijfers, hoe vaak gezinsdrama's zich voordoen? En of er een stijging was in tijden van lockdown of coronacrisis in het algemeent. En, hoe kan je zo'n rampen vermijden?

Vaak komt een gezinsdrama voor de omgeving als een totale verrassing. Wat is daar in godsnaam gebeurd? Er leek daar niets aan de hand? En toch staan er dan plots combi's op de oprit en linten rond het huis. Totale shock. Hoe gebeurt zoiets? Dat kan je vragen aan iemand die het ooit deed. Zoals “Marc”. Hij bracht enkele jaren geleden zijn vrouw om het leven en vertelde, geanonimiseerd, aan reporter Brecht Devoldere hoe het zo ver kwam.

Hoe komt het dat je - zoals Sas vertelt in de podcast “wie was mama” een rouwproces 36 jaar lang kan uitstellen? Sarah Bal is psychologie aan de Universiteit Gent en trauma- expert, vooral bij kinderen en adolescenten.

Kinderen die het slachtoffer zijn van slechte huiselijke situaties of gezinsdrama’s worden vaak in pleeggezinnen opgenomen. Soms komt daar pas echt naar boven wàt ze allemaal hebben meegemaakt. Onverwerkte trauma's die kunnen leiden tot angstig of zelfs agressief gedrag. Gelukkig is er vanuit Pleegzorg Vlaanderen heel wat ondersteuning voor pleegouders om “traumasensitief” te leren opvoeden. Katrien is zo'n pleegmama. Ze vertelde aan Lotte De Caluwe over de weg die ze de voorbije 7 jaar hebben afgelegd met hun pleegzoon.

Griekse tragedies zijn vaak familietragedies. Partnergeweld, incest of zelfs kindermoord, we vinden het er allemaal in terug. Geweld in familiekring lijkt een van de meest geliefde thema’s van Griekse tragedieschrijvers? Hoe komt dat? Met Patrick De Rynck, auteur en classicus, hebben we het onder andere over “Medea”, een soort oerverhaal als het op gezinsdrama’s aankomt.