Gezondere steden? Plant meer hagen!

18 mei 2017
Eerder hagen dan bomen!
De luchtverontreiniging aanpakken in de steden? Plant hagen waar het maar kan! Hagen filteren stofdeeltjes uit de lucht en verwerken uitlaatgassen. Met hun bladerdek tot op de grond hebben ze daarvoor het ideale formaat, zo blijkt uit een recent onderzoek.

Het drukke verkeer zorgt voor heel wat luchtverontreiniging in onze steden. Hagen zijn bijzonder geschikt om de die vervuilde licht te filteren, zo blijkt nu. “Ze vormen als het ware muren van bladeren, waaraan minuscule vervuilde stofdeeltjes blijven plakken”, zegt Roeland Samson, bio-ingenieur aan de Universiteit Antwerpen.

Bladeren hebben veel ‘kleine valleitjes’ en haartjes. Ze verwerken vervuilde partikels niet, maar houden ze wel vast zodat we het niet meer inademen. Het stof wordt dus mee verwijderd als hagen geschoren worden of als bladeren afvallen. Uitlaatgassen, die ‘verwerken’ bladeren wel.

Voor steden kies je best voor hagen, eerder dan pakweg bomen. Hagen hebben onderaan ook bladeren en kunnen dus beter de partikels ‘onderscheppen’. Bij bomen groeien bladeren meestal bovenaan de kruin. “Het is bijvoorbeeld ook niet aangewezen om nauwe straten vol te planten met bomen, zegt Samson. “Want die houden ook de noodzakelijke luchtverversing tegen.”

Onze steden hebben er sowieso voordeel bij om meer te vergroenen (hagen, bomen, groendaken, groengevels,…). Dat heeft een veelvoud aan voordelen. Het doet de temperatuur dalen in periodes van hitte, zorgt voor meer biodiversiteit, vangt overtollig water op en voorkomt overstromingen en heeft ook een algemeen positief psychologisch effect op het welbevinden van de stadsbewoners, zo besluit Samson.