Gezondheidsapps straks terugbetaald

6 maart 2018
Vanaf volgend jaar zal een aantal gezondheidsapps kunnen worden terugbetaald door de ziekteverzekering. De voorbije zes maanden liep er een proefproject met 24 soortgelijke apps. De bedoeling was uit te testen wat de regelgeving voor alle mogelijke apps moet zijn. Apps die in aanmerking willen komen voor de terugbetaling, moeten de test met de ‘evaluatiepiramide’ doorstaan.

Applicaties op een smartphone of tablet waarmee artsen de gezondheid van patiënten vanop afstand volgen en hem behandelen’, het leek jaren geleden science fiction, maar is vandaag de dag realiteit.

“Het klassieke voorbeeld is het moment waarop een patiënt gedurende een lange tijd de arts niet ziet”, zegt Eric Van der Hulst, projectleider van Actiepunt 19 (Mobile Health) in De Ochtend. “Bijvoorbeeld een patiënt met diabetes of een patiënt met hartfalen krijgt een driemaandelijkse consultatie. Maar tussen die twee contacten is er eigenlijk niets bekend over die patiënt . Op het moment dat die technologie ter beschikking is, kan die patiënt heel gemakkelijk gegevens genereren in een soort logboek dat ook door de arts kan geraadpleegd worden”.

Er zijn al heel wat gezondheidsapps beschikbaar. Daarom zette minister van Volksgezondheid Maggie De Block maanden geleden het licht al op groen voor de mogelijke terugbetaling van dergelijke apps. De voorbije zes maanden liep er een proefproject met 24 soortgelijke apps. De minister wou zo lessen trekken voor een brede uitrol van de ‘geneeskunde op afstand’ de komende jaren. Die eerste testfase is nu achter de rug.

In een volgende fase komt er nu een evaluatiemodel voor die apps in de gezondheidszorg. Aan de hand van een evaluatiepiramide met drie niveaus zal beoordeeld worden of een app voldoet aan de eisen om te worden terugbetaald. De apps moeten veilig zijn, de privacy van de patiënt moet ten allen tijde beschermd zijn, er moet een wetenschappelijke basis zijn en een meerwaarde voor de gezondheid.

Minister De Block: “Om de uitdagingen in de zorg op te vangen, moeten we volop inzetten op innovatie. Maar patiënten én zorgverleners moeten natuurlijk garanties krijgen over de veiligheid en de kwaliteit van nieuwe toepassingen. Daarom is een duidelijk, streng beoordelingssysteem zo cruciaal.”

“Iedereen die wil mag door die evaluatiepiramide gaan en wie de criteria haalt, wordt terugbetaald”, zegt Van der Hulst. “Er zal geen terugbetaling zijn op naam van de toepassing, er zal een terugbetaling zijn op basis van de toepassing en dan een lijstje van kandidaten zodanig dat de arts ook de mogelijkheid heeft om te kiezen”

De precieze uitwerking van deze piramide is momenteel volop aan de gang. Een nog op te richten vzw, met vertegenwoordigers van de overheid, de zorgverleners en de industrie, zal instaan voor de organisatie van de evaluatie van de mobiele gezondheidstoepassingen.

'Een app alleen maakt het verschil niet"

Minister De Block is alvast overtuigd van het nut van de apps: “Iedereen begrijpt waarom een app een nuttig hulpmiddel kan zijn in de zorg voor de patiënt. Maar een app alleen maakt het verschil niet. Het gebruik ervan moet passen in een brede zorgaanpak, uitgetekend door onze zorgverleners. Dat hebben de pilootprojecten ook duidelijk bevestigd.”

“Een grote troef van apps is het extra comfort dat ze kunnen bieden, zowel aan patiënten als aan zorgverleners”, zegt De Block. “Daarvoor moet een app uiteraard wel gebruiksvriendelijk en veilig zijn. Soms is het ook nodig dat ze kan communiceren met andere e-toepassingen in de zorg, bijvoorbeeld met het elektronisch patiëntendossier.”

Bron: vrtnws.be

Beluister het interview met Eric Van der Hulst:

Beluister het interview met Maggie De Block: