"Gezondheidszorg moet agendapunt 1 zijn voor de volgende regering"

19 juli 2018
De financiering van de gezondheidszorg moet hoog op de agenda staan van de volgende regering. Dat heeft Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Icuro gezegd in De Ochtend.

"Het is belangrijk om te blijven investeren in gezondheidszorg", zegt Cloet. "Mensen worden ouder, en er wordt meer nadruk gelegd op levenskwaliteit. We moeten gaan naar een ander financieringsmodel. De volgende regering moet gezondheidszorg en innovatie in de gezondheidszorg hoog op de agenda zetten."

Cloet wijst ook op enkele problemen die ontstaan zijn na de zesde staatshervorming: "Er zijn een aantal bevoegdheidspakketten overgeheveld naar de gemeenschappen, en dat is een goede zaak, maar het heeft ook een rem gezet op een aantal zaken. Neem nu de financiering van ziekenhuizen: alles wat infrastructuur is, is een Vlaamse bevoegdheid. Alles wat operationele werking is, is federale materie. Ook in de geestelijke gezondheidszorg is er versnippering gekomen.

We moeten homogener kunnen werken, maar ik spreek me niet uit op welk niveau, Vlaams of federaal, dat dan moet gebeuren.

Euthanasiewet evalueren

Margot Cloet is ook voorstander van een wetenschappelijke evaluatie van de euthanasiewet. "We hebben een duidelijke euthanasiewet, maar ik ben voorstander van een duidelijke wetenschappelijke evaluatie zoals dat in enkele buurlanden is gebeurd."

"Uiteraard vinden we bij Icuro dat euthanasie moet kunnen, maar we denken wel dat er nog veel werk is inzake de begeleiding van mensen die euthanasie aanvragen, en van mensen die met euthanasieaanvragen geconfronteerd worden."

We moeten zorgzaam omgaan met het levenseinde, ook dat van mensen die voor euthanasie kiezen.

Elke weekdag heeft 'De Ochtend' een topvrouw als centrale gast tussen 8 en 9. De integrale reeks vind je hier terug:

Lijst van artikels