God of de wetenschap?

3 februari 2017
De schepping vond plaats op avond van 22 oktober van het jaar 4004 voor Christus, en in het jaar 2348 voor Christus teisterde de zondvloed de aarde. Meer bepaald van zondag 7 december tot vrijdag 18 december, aartsbisschop James Usscher heeft dat halfweg de 17de eeuw uitgerekend.

En zo stond het ook in de marge van het eerste hoofdstuk van Genesis in Anglicaanse bijbel. Pas in 1900 stopte Cambridge University Press met de vermelding van de exacte datum van de schepping in hun bijbels. 

Ondertussen weten wij dat de oerknal 13 miljard jaar geleden was, dat de aarde 4,5 miljard jaar geleden ontstond, de Homo Sapiens 125.000 jaar geleden is verschenen en dat Interne Keuken begon in het jaar 2010. Sommige van die waarheden staan haaks op wat de Bijbel zegt, maar ach, wat dan nog.

Wel, in de loop van de geschiedens is menig wetenschapper of filosoof in de knoop geraakt met zijn geloof. Het blijkt niet zo eenvoudig om tegen je geloof in te vertrouwen op de rede.

Daarover heeft Floris Cohen "Het knagende weten" geschreven. Over elf geniale wetenschappers en hun worsteling met hun geloof. Ondermeer Galilei, Newton, Darwin en Einstein: alle vier gelovig, maar alle vier ook geniale wetenschappers die het op een bepaald moment in hun leven aan de stok kregen met God.