“Goed om zaken uit zwarte circuit te halen, maar mogen er geen grijs circuit van maken"

29 november 2017
Vanaf 1 januari kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot 500 euro onbelast per maand bijverdienen. Een groot aantal middenveldorganisaties en academici waarschuwen dat dit een sociale ramp kan worden.

“Organisaties die aangewezen zijn op echt vrijwilligerswerk dreigen vrijwilligers te verliezen omdat ze niet in staat zijn om meer te vergoeden dan onkosten; kleine zelfstandigen zullen concurrentie krijgen van mensen zonder sociaal statuut; werknemers en ambtenaren dreigen hun job te verliezen door de bedreiging van de reguliere werkgelegenheid; voor de grote digitale platformen zoals Uber is het hek van de dam”, klinkt het in de open brief uit het middenveld.

Ria Janvier, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en één van de ondertekenaars legt uit: “500 euro is voor een individu mooi meegenomen, maar de meeste verenigingen en organisaties uit de non-profit kunnen dat bedrag niet ophoesten. Dat zou doorgerekend kunnen worden aan zij die lidgeld betalen aan die vereniging.”

Een aantal activiteiten treden daarnaast in concurrentie met de reguliere arbeidsmarkt. “Bijvoorbeeld schoonmaak. Er is behoorlijk wat werk verricht om ervoor te zorgen dat schoonmaakpersoneel niet meer in het zwart zou werken. Nu wordt opnieuw een achterpoortje gecreëerd”, geeft ze als voorbeeld. “Bovendien zijn er kleine zelfstandigen, bijvoorbeeld in tuinarbeid, die niet meer kunnen concurreren omdat zij wel belastingen verschuldigd zijn.”

Caroline Deiteren van de studiedienst Unizo treedt daarin bij. “We hebben er niets op tegen dat mensen bijverdienen, maar het is problematisch als de overheid daar een gunstregime aan koppelt waardoor bijklussers lagere tarieven kunnen hanteren dan klassieke zelfstandigen en ondernemingen.”

Volgens Maggie De Block, één van de bevoegde ministers die de maatregel invoeren, wordt vooral angst gezaaid. “We bieden hiermee een antwoord op de vraag van vele mensen. Het gaat om kleine klussen waarvoor je niet snel iemand bereid vindt in het professionele circuit.”

“Het is goed om zaken uit het zwarte circuit te halen, maar om er een grijs circuit van te maken, daar moet je voor terugdeinzen”, besluit Janvier.