"Goed plan... maar 35 jaar wachten is geen goed idee"

25 mei 2016
Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Ze wil tegen 2050 een "betonstop", want anders wordt hier straks alles volgebouwd.

In het plan staat o.m. dat we minder open ruimte mogen aansnijden. Als we dat toch doen, moet die ingenomen ruimte elders worden gecompenseerd. Er komen nieuwe verkavelingsvoorschriften. En wie bouwt, moet een groenzone vrijhouden op de bouwgrond.

Eric Grietens van de Bond Beter Leefmilieu kan zich vinden in dit plan. Het gaat de goeie weg op, maar 2050 is wel te ver weg. De grote bevolkingsgroei komt er immers de volgende 15-20 jaar al aan.

Volgens Grietens heeft Vlaanderen 300- tot 350.000 woningen nodig. Daar is ruimte voor. Eén derde van de verkavelingen is goed gelegen. Het komt er nu dus vooral op aan om die te gebruiken.

En het moet snel, want anders halen we onze klimaatdoelstellingen niet, zegt Erik Grietens. Slecht verkavelen kost ook geld, zegt hij. Denk maar aan de rioleringkosten. De hoge waterfactuur is daar een gevolg van.

Goeie alternatieven zijn dus welkom. Net zoals doorzettingsvermogen en politici met een sterke rug. Verkavelingen kunnen zelfs een oplossing brengen voor de vergrijzing. 

Een goeie verkaveling geeft een betere mix

besluit Eric Grietens van de Bond Beter Leefmilieu.