Goede manieren: van Erasmus tot Van Eeghem

24 september 2018
O tempora, o mores! Wat was vroeger beleefd en nu onbeleefd? Zijn er dingen die vroeger onbeleefd waren en nu aanvaard? Denkt elke tijd dat het “erger is dan vroeger” met de gangbare beleefdheids- en omgangsvormen?

Professor Baldwin Van Gorp (Journalistiek en Communicatiemanagement KULeuven) werd nog niet zo lang geleden in een mail van een student aangesproken met “Yo Baldi!” Zijn studenten onbeleefder of minstens informeler geworden door de jaren heen - misschien wel onder invloed van de sociale media - of valt dat al bij al wel mee?

In 1530 schreef de humanist Desiderius Erasmus het boekje “De civilitate morum puerilium”, vertaald als “Over goede manieren bij kinderen”. Het was een van de eerste succesvolle etiquetteboekjes. Blijven zijn regels overeind of zijn ze hopeloos verouderd? Jeannine De Landtsheer vertaalde het boekje in het Nederlands.

Word je ook geconfronteerd met een overkill aan berichten via whatsapp, sms, voicemail, mails? En dan heb je nog Facebook, Instagram om te checken en te beantwoorden. Maar opnemen als we gebeld worden? Ho maar! Geen tijd voor. Nancy Olyslaegers van “The Business Assistant” weet hoe we onze communicatie op aanvaardbare manier gemanaged krijgen.

In vroegere tijden had je regels om een goede huisvrouw te zijn. Als we die nu eens vertalen naar huismannen anno 2018?

Als er ergens sprake is van zedenverwildering is het wellicht op de sociale media? Of misschien in de politiek? Ziet wetstraatjournalist Marc Van De Looverbosch een verharding van de omgangsvormen tussen politici of ook daar nihil sub sole novum?

Vincent Byloo verkneukelde zich in etiquette-programma’s uit de jaren stillekes .

Als het over gedragsregels en etiquette gaat kun je natuurlijk niet om Kurt Van Eeghem heen. Al in de jaren 80 leerde hij ons goede manieren en tot vandaag geeft hij lezingen over hoffelijkheid ofte “Kurtoisie”.

“De Dripkitten” zijn zeven Aalsterse dames. Tijdens Aalst carnaval gooien ze dagen na elkaar alle remmen los , alle gedragsregels worden overboord gegooid, en dat is enorm bevrijdend! Reporter Lotte De Caluwé.

Lees ook: