Graadklassen in de kleuterschool? Slecht idee!

19 november 2015
Uit een nieuw, grootschalig Amerikaanse onderzoek - weliswaar bij een specifieke, maar zeer grote populatie - toont dat graadklassen van drie- en vierjarigen geen enkel positief effect hebben. Sterker, de vierjarigen presteren beduidend slechter in een gemengde groep.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 2829 kinderen in zogenaamde Head Start-klassen. Het Head Start Program is een Amerikaans sociaal-educatief project dat in 1965 werd opgestart in het kader van president Lyndon B Johnsons 'war on poverty'.

Het gaat dus om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Dat zou de resultaten van het onderzoek kunnen beïnvloeden. Maar deze zeer degelijke studie is de eerste over dit thema die op grote schaal gebeurde.

Uit de resultaten blijkt dat de driejarigen in een gemengde groep van drie- en vierjarigen intellectueel (taalvaardigheid, wiskunde...) niet worden opgetild. En hun (sociaal) gedrag vaart er ook niet wel bij.

Voor de vierjarigen zijn de effecten ronduit negatief. Als er twintig procent driejarigen in de groep zitten, leidt dat tot een achterstand van twee maanden, in vergelijking met een jaarklas. Bij 45 procent driejarigen bedraagt die achterstand zelfs vier à vijf maanden.

Dat zou je met je gewone gezonde verstand niet verwachten. Benieuwd of een onderzoeker en pedagoog zijn onderwijsstandpunten nu moet bijstellen.