Greenpeace: "De enige mogelijke optie om de Vlaamse regering tot spoed te bewegen, is naar de rechter stappen"

11 september 2017
Greenpeace daagt de Vlaamse regering voor de rechter omdat ze te weinig onderneemt om de luchtvervuiling tegen te gaan. "De Vlaamse regering ziet de ernst er niet van in. Ze onderschat de impact op onze gezondheid en op ons klimaat", zegt de milieu-organisatie."We zouden dit niet doen als we niet zouden geloven dat we een effectieve kans hadden om te winnen."

Greenpeace verstuurt vandaag een ingebrekestelling naar de bevoegde Vlaamse en Waalse ministers voor Milieu Joke Schauvlieghe en Carlo Di Antonio. De milieu-organisatie verwijt hen een gebrek aan daadkracht. Als ze binnen de maand geen afdoende antwoord op hun ingebrekestelling ontvangen heeft, stapt Greenpeace naar de rechter.

"De Vlaamse regering voert al jarenlang een beleid om de lucht minder te vervuilen, tegelijk zien we ook dat de negatieve impact op onze gezondheid, en vooral op die van onze kinderen, heel groot is", zegt Joeri Thijs van de Schone Lucht-campagne van Greenpeace in "De Ochtend".

De gevolgen van fijn stof, en vooral van stikstofdioxide leidt tot een veel hoger risico op astma bij kinderen, tot longinfecties, hart- en vaataandoeningen, concentratieverlies... Dat blijkt ook uit nieuwe onderzoeken die nu bekend raken.

"De enige mogelijke optie om de Vlaamse regering tot spoed te bewegen, is een ingebrekestelling, denken wij."

Geen "veilige" niveaus van luchtvervuiling

De officiële cijfers van de Vlaamse overheid geven aan dat de normen voor stikstofdioxide enkel in de stad Antwerpen overschreden wordt. Maar die officiële cijfers geven een beperkt beeld, zegt Thijs. "Het gaat veel breder. Eigenlijk overschrijden we in alle steden, en bij uitbreiding in alle gebieden waar veel druk verkeer is, op jaarbasis de jaardrempel overschrijden."

Een nieuwe studie van het Zwitsers Instituut voor Tropische Geneeskunde en Volksgezondheid in opdracht van Greenpeace geeft bovendien aan dat er geen "veilige" niveaus van luchtvervuiling bestaan. "Ook wanneer concentraties lager zijn dan de Europese drempelwaarden, is er nog een significant negatieve impact op onze gezondheid", klinkt het.

We mogen de Europese norm dus niet als een veiligheidsdrempel beschouwen, zegt Thijs. "Ook concentraties lager dan die 40 microgram per kubieke meter hebben een significante impact op onze gezondheid, en vooral op die van onze kinderen."

Zo stijgt het risico op astma bij kinderen met 15 procent telkens de blootstelling aan stikstofdioxide (gemiddeld per jaar) toeneemt met 10 microgram per kubieke meter.

"Vlaamse regering ziet de ernst er niet van in"

"We weten met z'n allen al jaren hoe ongezond onze lucht is, we weten ook al jaren wat we eraan kunnen doen. De oplossingen liggen kant en klaar in de schuif", zegt Thijs. "Een slimme kilometerheffing, bijvoorbeeld. Of maatregelen in grote steden zoals we die in het buitenland zien, zoals dieselwagens bannen uit de stad, in de eerste plaats bij pollutiepieken. En veel betere alternatieven voor de auto aanbieden."

Greenpeace is van mening dat de Vlaamse regering daar veel te weinig aan doet. "Ik las afgelopen weekend de krant en ik stel vast dat minister Weyts toch niet al te veel aan de auto wil tornen. En het openbaar vervoer, dat is toch vooral een instituut dat winst moet maken, waar de cijfers moeten kloppen", zegt Thijs.

"Voor mij geeft dat opnieuw aan dat de Vlaamse regering de ernst niet inziet van de gezondheidsimpact van vervuilde lucht, maar ook de klimaatimpact van ons verkeer.

"Wij geloven in een effectieve kans om te winnen"

Hoe kan een rechter dit oplossen? "Wij zouden niet naar de rechter stappen als we niet geloven dat we een effectieve kans zouden hebben om dit te winnen."

"Europa heeft regels opgelegd aan de lidstaten hoe ze luchtkwaliteit moet meten. Ze moeten voldoende in kaart brengen in welke mate we worden blootgesteld aan vervuilde lucht, en ze moeten maatregelen nemen om die lucht gezonder te maken. We stellen vast dat geen van beide voldoende wordt nageleefd."

Greenpeace blijft uiteraard campagne voeren om mensen bewust te maken, "maar in sommige situaties heb je een rechter nodig die heel objectief kijkt naar de feiten en naar de regels die Europa oplegt." Thijs verwijst naar een recente uitspraak in Nederland , waar een rechter de overheid heeft opgelegd om een luchtkwaliteitsplan op te stellen.

Bron: vrtnws.be