Groot woordenboek Afrikaans

7 mei 2011

Woensdag werd in het Antwerpse provinciehuis ANNA voorgesteld, het eerste groot woordenboek Afrikaans-Nederlands/Nederlands-Afrikaans.

Hoofdredacteur Willy Martin, Emeritus Hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Amsterdam, ontwierp voor de samenstelling het zogenaamde amalgamatiemodel. Zo worden Nederlandse en Afrikaanse woorden en zinnen in ANNA met elkaar vergeleken, zodat de lezer meteen ziet waar de overeenkomsten en verschillen liggen.

Tienduizenden voorbeeldzinnen, 2232 pagina's en 60000 trefwoorden zoals "moltrein" (metro) of "blokkiesvloer" (parket), zijn allemaal verzameld in de publicatie, een samenwerking van de Nederlandse Taalunie, Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum en de provincie Antwerpen. Baie goed!