Grote bezorgdheid over veiligheid in jeugdinstelling in Everberg

30 november 2017
Er heerst grote bezorgdheid over de veiligheid in de gesloten jeugdinstelling De Grubbe in Everberg. In de instelling verblijven jongeren die vaak zware misdrijven plegen. De incidenten in de instelling, waarbij soms ook het personeel fysiek wordt aangevallen, zijn vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder.

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) verzamelde de cijfers van het aantal incidenten. "In 2016 was er 35 keer een actuut veiligheidsprobleem, het personeel is zes keer fysiek aangevallen, en soms zijn de jongeren ook een gevaar voor zichzelf. In totaal moest het personeel bijna 50 keer een jongere isoleren, en dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015", zegt Parys.

Wie zijn die jongeren?

Het gaat om jongeren tussen 14 en 18 jaar oud zijn, die een zwaar feit hebben gepleegd waarvoor ze in het volwassen strafrecht 5 jaar of meer zouden krijgen. 9 op de 10 jongeren die in Everberg verblijven hebben heel complexe, psychiatrische problemen.

De oorzaak van de verdubbeling van het aantal incidenten zou liggen bij de overheveling van de instelling van het federale niveau naar het Vlaamse niveau eind 2014, aldus Parys. "De federale penitentiaire ambtenaren, kortom de cipiers zijn toen verdwenen uit Everberg. Het beleid heeft toen gekozen om naar een "zachte bewaking" te gaan, naar het vervangen van de cipiers door opvoeders. Voor een bepaalde groep jongeren werkt dat echt niet."

Wat moet er gebeuren?

"De mensen die in Everberg werken zijn opvoeders, leerkrachten, er zijn zeer weinig psychiatrische begeleiders", gaat Parys verder. "Voor jongeren met een heel complexe psychiatrische problematiek stelt Parys voor om een "high care en high security-eenheid" op te richten. "Dat is een eenheid waar ze wel psychiatrische zorg en begeleiding krijgen." 

"We willen de focus leggen op die groep jongeren, dat is beter voor de algemene populatie in Everberg. Er moet ook een strakkere structuur komen. We hebben eerst veiligheid nodig om daarna te kunnen werken aan de opvoeding, het ene kan niet zonder het andere."

Bron: vrtnws.be