Te veel werkdruk om zieke vluchtelingen naar behoren te evalueren

21 februari 2017
Sinds 2006 kunnen migranten een verblijfsvergunning krijgen wegens medische redenen. De dokters die oordelen of zieke vreemdelingen in ons land mogen blijven, kunnen hun werk echter niet naar behoren doen blijkt uit een rapport van de Federale Ombudsdienst.

Er wordt geklaagd over een gebrek aan autonomie en de druk van de Dienst Vreemdelingenzaken. Guido Herman, Federaal ombudsman, stelt dat er te weinig tijd is om objectief te oordelen over een patiënt omdat de werkdruk te hoog ligt voor de artsen. 

Elk dossier is anders, er vluchtig over gaan is geen optie.
Guido Herman

Freddy Roosemont, directeur-generaal van die Dienst Vreemdelingenzaken wijst op de tegenstelling tussen de vraag voor snelle behandeling van het dossier en de tijd die nodig is voor een second opinion. "De beslissing die onze dokters nemen is op basis van heel diverse bronnnen en het is aan de aanvrager om een zo volledig mogelijk dossier over te maken. Mensen die aan de wettelijk bepaalde criteria voldoen krijgen ook een verblijfsvergunning."

Bovendien was er een historische achterstand die ondertussen bijna is weggewerkt. "Eind 2011 waren er nog meer dan 11.000 dossiers hangende. We hopen die in de loop van 2017 volledig weggewerkt te hebben."