Gwendolyn Rutten: "Het huwelijksquotiënt is geen rechtvaardige maatregel"

21 oktober 2017
Open VLD wil het huwelijksquotiënt afschaffen. Dat heeft partijvoorzitter Gwendolyn Rutten verteld in het Belang Van Limburg. Het huwelijksquotiënt is één van de belastingvoordelen voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. Een partner met een laag loon of zonder loon krijgt door die fiscale maatregel een deel van het loon van de andere partner. Maar volgens Open VLD wordt op die manier het "kostwinnersysteem" gestimuleerd en daar wil de partij van af.

"Mijn echtgenote heeft sinds eind juli 2014 geen inkomsten meer, omdat ze thuis voor onze kinderen zorgt. Ze heeft ook geen vervangingsinkomen. Ikzelf verdiende het hele jaar ongeveer 2900 euro netto per maand. Kan het huwelijksquotiënt in ons geval toegepast worden?" Het antwoord op deze vraag is nu nog "ja" maar Open VLD zou dat in de toekomst liever anders zien.

De samenlevingsvormen nu zijn heel divers

Want volgens Gwendolyn Rutten stimuleert het huwelijksquotiënt heel wat mensen - potentiële werknemers - om gewoon thuis te blijven en niet te gaan werken, vooral vrouwen. "Dit is een systeem uit een periode dat het huwelijk nog de belangrijkste samenlevingsvorm was, maar die situatie is intussen veranderd, de samenlevingsvormen nu zijn heel divers", zei ze in "De ochtend" op Radio 1. "Het huwelijksquotiënt is geen rechtvaardige maatregel, aan een alleenstaande moeder met twee kinderen, die hard werkt, krijg je dit niet uitgelegd."

Aan een werkende alleenstaande moeder met twee kinderen krijg je dit niet uitgelegd

Volgens de partijvoorzitter zou er elk jaar één miljard euro vrijgemaakt kunnen worden als deze maatregel wordt afgeschaft. "Dat geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te investeren in opleidingen voor werknemers."

Als je ervoor kiest dat één partner voor het inkomen zorgt, moet je weten dat je dat kan dragen

Maar wat met koppels waarbij één partner thuisblijft omdat de combinatie van gezin en werk anders veel te moeilijk is. "Wel er zijn al heel wat andere maatregelen om die combinatie werkbaar te houden", vertelt Rutten. "Als je ervoor kiest dat er maar één partner voor het gezinsinkomen zorgt moet je ook weten dat je dat kan dragen. Het kan niet de bedoeling zijn dat daar één miljard euro tegenover staat."

"Bovendien is het ook niet de bedoeling om het huwelijksquotiënt meteen af te schaffen. Mensen die er nu gebruik van maken, zullen dat kunnen blijven doen", voegt Rutten er nog aan toe.

Bron: http://vrtnws.be