Haken studenten verpleegkunde gedemotiveerd af?

14 januari 2019

Ruben Van Dam zit in zijn 2de jaar bachelor verpleegkunde en ziet heel wat van zijn medestudenten gedemotiveerd afhaken. Hij denkt dat dat komt door de te zware opleiding en de onbetaalde stage in het extra, vierde jaar. Maar klopt dat ook?

"De opleiding gebeurt aan een stevig tempo en dwingt ons om een kwaliteitsvolle verpleegkundige te worden. Maar een aantal verwachtingen die geschept zijn, worden niet ingelost en doen een aantal studenten twijfelen over hun opleiding", zegt Ruben.

Lon Holtzer is Vlaams Zorgambassadeur en zij ziet erop toe dat er zoveel mogelijk jobs in de zorg worden ingevuld. Volgens haar haken er niet meer studenten verpleegkunde af tijdens hun studies dan in andere opleidingen. Sinds 2008 worden 65% meer diploma's verpleegkunde uitgereikt. Dat is nog steeds in stijgende lijn. "Het is natuurlijk wel belangrijk om met de juiste insteek in de opleiding te stappen", zegt ze.

Onbetaalde stage

De bacheloropleiding verpleegkunde duurt vier jaar, terwijl de HBO5-opleiding (hogere beroepsopleiding) drie jaar duurt. In de bacheloropleiding lopen de studenten voornamelijk stage in het laatste jaar. Het vierde studiejaar is nog maar in voege sinds het academiejaar 2016-2017. Aanvankelijk werd het vierde jaar voorgesteld als een periode met een betalende stage, maar uiteindelijk is dat niet zo. Dat er zo laat beslist werd om de stage toch niet betalend te laten zijn, neemt toch wat motivatie weg bij een aantal studenten die gekozen hebben voor de vierjarige opleiding, net omdat het vierde jaar toch al wat geld in het laatje zou brengen.

Toch ziet hij stage nog steeds als een mooie leerkans en niet als een negatieve ervaring. Ruben vindt het gewoon jammer dat er zo onduidelijk gecommuniceerd werd. 

Lon Holtzer zegt dat er met veel groeperingen gesproken is over het al dan niet betalen van studenten in hun laatste jaar. "Van de studenten die we ondervraagd hebben, waren er amper vier die aangaven betaald te willen worden voor hun stage. Dus als de goegemeenschap niet aangeeft om studenten te betalen, gaan we dat ook niet in voege brengen. Studenten gaven aan dat ze vooral goede begeleiding wilden tijdens hun stage, veel meer dan een vergoeding, en daarvoor proberen we nu te zorgen." 

Beluister hier de uitzending opnieuw: