Heb jij nood aan een digidetox?

24 januari 2018
78% van de Vlamingen heeft een smartphone, en steeds meer Vlamingen geven aan dat de smartphone stilaan een problematisch belangrijk deel van hun leven uitmaakt. Dat blijkt uit de resultaten van de nieuwe Digimeter van het onderzoeksinstituut Imec. Digibesitas is voor veel mensen een probleem en vraagt om een gerichte aanpak.

8 op de 10 Vlamingen geeft aan zich zorgen te maken over hoe vaak de smartphone gebruikt wordt. Door de constante stroom aan prikkels krijgen mensen het gevoel dat hun smartphone een dier is dat ze niet getemd krijgen.

Nochtans is het helemaal niet nodig om zo vaak met onze smartphone bezig te zijn. 49% van de Vlamingen geeft aan de smartphone te gebruiken om de tijd te doden. Bij 20 tot 29-jarigen is dat zelfs 82%.

34% van de Vlamingen vindt ze te veel tijd spenderen op sociale media, bij 20 tot 29-jarigen is dat 56%. Een groeiende groep mensen (16% in 2017) vindt dat de smartphone hun work-life balance verstoort. 34% van de Vlamingen geeft aan dat ze door hun smartphone wel eens in tijdnood komen.

Geen one size fits all-aanpak

Vooral twintigers en dertigers merken meer en meer dat de smartphone voor problemen zorgt. Hij is de eerste generatie digital natives die begint te werken en kinderen heeft, en daardoor minder tijd heeft dan tieners.

Mensen proberen digibesitas te bestrijden door zichzelf een aantal regels op te leggen: de smartphone wegleggen tijdens gesprekken (36%), notificaties uitschakelen (26%) en de smartphone wegleggen tijdens het rijden (22%) zijn populaire remedies.

Experten waarschuwen dat een doortastende aanpak nodig is. Er is geen one size fits all-aanpak. Net zoals niet iedereen hetzelfde digibesitas-patroon vertoont, zal ook niet elke regel bij iedereen tot een evenwichtiger gebruik leiden.

Daarom lanceren de provincie Antwerpen, UGent, UAntwerpen, Mediawijs en de Gezinsbond vandaag de campagne Kop op. De doelstelling van de campagne Kop Op is Vlamingen aanzetten om bewuster om te gaan met hun smartphone om zo de balans (familie, school/werk, hobby’s, beweging, slaap, etc.) te herstellen.

Reageer

  • Digidetox: hype of hebben we daar echt nood aan?
  • Vind jij ook van jezelf dat je niet goed met je smartphone omgaat? Dat het allemaal wat te veel is?
  • Vanaf wanneer is er volgens jou een probleem?