Hebben jongeren voldoende historisch besef?

29 oktober 2015
Ronny Mosuse ging voor 'Koppen' op één op zoek naar zijn eigen voorgeschiedenis in Congo. Hij wil zijn dochters kunnen vertellen wie hun opa was. Tijdens die zoektocht kwam hij tot het besef dat hij zelf op school niet veel geleerd heeft over Congo en onze koloniale geschiedenis.

Geschiedenislessen zijn bij uitstek geschik om jongeren historisch besef bij te brengen. Iedereen heeft een (historisch) kader nodig om zichzelf en de maatschappij waarin hij leeft te kunnen plaatsen en kaderen.

In het vak geschiedenis -waar in het beste geval twee uur per week aan wordt besteed- is het moeilijk om de puntjes op de i te zetten. Jongeren krijgen wel een hoop grote lijnen mee, maar missen historische nuances en andere invalshoeken, aldus Ronny Mosuse. Heeft hij gelijk?

REAGEER

Krijgen de scholieren van nu een voldoende breed historische kader mee om actuele gebeurtenissen te kunnen plaatsen en begrijpen? Of moet er -zoals Ronny Mosuse zegt- meer geïnvesteerd worden in het historisch besef van die jongeren?

Foto: Ronny Mosuse in Congo, beeld uit Koppen

Radio 1 Select