Hebben we 'de elite' nodig?

12 november 2018
De Wereld van Sofie heeft het vandaag over “de elite”. Hebben we elites nodig? Is“elitair” onterecht een negatief adjectief geworden?

In het Europacollege in Brugge worden de eurocraten van morgen klaargestoomd. Na je hogere studies, kan je er een postgraduaat volgen in economie, politiek, rechten of diplomatie. Je bent voor dat ene jaar wel 25.000 euro lichter.

Staatssecretaris van asiel en migratie Theo Francken liet zich al enkele keren uit over zijn droom: een solidaire eliteschool oprichten. Hoe ziet hij zo’n school in de praktijk. En wil hij dan niet nog liever minister van onderwijs worden in plaats van 1 school op te richten?

Moet het onderwijs meer inzetten op elites, op excelleren en zo goed mogelijk presteren? En staat dat al dan niet haaks op de wil om voor zoveel mogelijk leerlingen de lat zo hoog mogelijk te leggen - waardoor een echte elite zich niet minder zou kunnen onderscheiden?

In welke mate is het bestuur van ons land nog in handen van “de financiële elite”? Ludwig Verduyn laat er zijn licht over schijnen, hij is onder andere auteur van “De Power List – Macht in België - over de 200 machtigste mensen van België.

Luk Haekens maakte een televisiereeks over de adel. Welk beeld houdt hij over van de adel na de reeks.

Flip Feyten is anglofiel en doet het relaas van de Britse elitescholen en clubs en de anekdotes die daar bij horen.

Ook in de muziek speelt klasse een rol. Vincent Byloo bespreekt de strijd tussen elite en arbeiders in de Britse muziek.

Stijn Meuris heeft het over de culturele elite. Gaan ze soms niet wat ver in het schrijven van moeilijke hermetische teksten over tentoonstellingen en voorstellingen? Het lijkt soms alsof het de bedoeling is dat niemand er iets van kan begrijpen?

Lees ook: