Heeft VS Pakistan nog nodig ?

4 mei 2011

Osama is dood! Dat bericht zorgde maandag voor grootse (en kleine) vreugdetaferelen in de Verenigde Staten. Nu de euforie een beetje gaan liggen is, komt er wat meer ruimte voor kritische reflectie. Zo stellen bijvoorbeeld Hoogleraar internationaal recht Jan Wouters en zelfs Fox News zich de vraag of het neerschieten van Obama wel conform de rechtsregels was.

Ook Pakistan - het land waar de actie plaatsvond - toonde zich niet al te blij met het optreden van de Amerikanen. In een mededeling waarschuwde het Pakistaanse minsterie van buitenlandse zaken dat deze 'ongeoorloofde eenzijdige acties' niet meer mogen plaatsvinden en dat het de samenwerking en internationale vrede en veiligheid bedreigt.

De Amerikanen zijn op hun beurt helemaal niet onder de indruk van deze waarschuwing. Zij bekommeren zich eerder over de vraag of Pakistan wist dat Osama Bin Laden op hun grondgebied verbleef. Het Congres beloofde alvast de financiële steun aan Pakistan te herbekijken.

De relaties tussen Pakistan en de Amerikanen lijken te verzuren. Vooral voor Amerika lijkt dat geen probleem. Men zou immers kunnen denken dat een bondgenootschap door de dood van Bin Laden niet langer een topprioriteit is. Of heeft Amerika nog meer te verliezen, indien Pakistan volhard in de boosheid ?

Lees en beluister ook :