Heerlijk Helder?

4 maart 2015
Juristen, verzekeraars, financiële instellingen, overheidsdiensten, ambtenaren en vele anderen verpakken hun boodschap vaak in nodeloos onbegrijpelijke taal. Toch is iedereen gebaat bij Heerlijk Heldere communicatie. Daarom schenkt Hautekiet de komende weken klare taal.

In het dagelijks leven krijgt iedereen te maken met brieven van overheidsdiensten, banken en verzekeringsmaatschappijen, van scholen en de politie. In het beste geval is de boodschap meteen duidelijk, helaas is dat niet altijd het geval. Een voorbeeld?

Overwegende dat deze retributie een vergoeding vormt voor het individuele voordeel dat men haalt uit het feit dat men tijdelijk op de openbare weg mag stationeren., hetgeen een gebruik van de openbare weg betreft dat normaal niet is toegestaan, en waarvoor in uitvoering van het reglement aangaande de politie op het wegverkeer bijzondere controle- en toezichtskosten worden gemaakt.

Die tekst komt uit het parkeerreglement van een Vlaamse centrumstad. Het gaat over parkeren op de openbare weg, maar wat de schrijver van de tekst nu preciés bedoelt…?

HEERLIJK HELDER – HAUTEKIET SCHENKT KLARE TAAL
Hautekiet lanceert de campagne ‘Heerlijk Helder’. We zoeken voorbeelden van hoe het absoluut niet moet en doen voorstellen om de communicatie te verbeteren.