Helft van de Vlaamse zelfstandigen vindt job niet "werkbaar"

12 december 2016
Ongeveer de helft van de zelfstandigen vindt zijn job in zijn huidige vorm eigenlijk niet werkbaar. Dat blijkt uit de driejaarlijkse werkmonitor van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Vooral de combinatie werk-privé en de stress die bij het zelfstandigenstatuut komt kijken zijn voor ruim één derde zwaar om dragen.
Het onderzoekscentrum van de SERV bevroeg dit jaar - in navolging van eerdere onderzoeken in 2007, 2010 en 2013 - 2.700 Vlaamse ondernemers. Op de vraag of ze hun werk als "werkbaar" beschouwen, antwoordt ongeveer de helft (50,7%) van wel. Tegenover de vorige bevraging in 2013 is er sprake van een lichte terugval (51,4%), maar die is niet significant. Tegenover de bevraging in 2007 gaat de werkbaarheid in stijgende lijn, met drie procentpunten. Tegen 2019 hoopt de SERV dat 54% van de Vlaamse ondernemers zijn job werkbaar vindt.

Maar wanneer is iemands job "werkbaar"? Volgens de SERV hangt dit samen met vier aspecten, nl. werkstress, werk-privébalans, leermogelijkheden en motivatie. Als deze elementen in balans zijn, dan ervaart iemand zijn job als werkbaar.

Vooral de stress en de combinatie tussen werk en privé liggen moeilijk. Eén derde van de ondernemers vindt het moeilijk om zijn job af te stemmen op zijn privéleven. De positieve evolutie tussen 2010 en 2013 zet zich niet door. Ook typische werkstressklachten vormen een belangrijk knelpunt. Ruim 36,2% van de zelfstandigen worstelt hiermee, ruim 3 procentpunten meer dan in 2013.

Een gebrek aan leer- of persoonlijke groeimogelijkheden (3,5%) of motivatie (9,3%) vormt slechts voor een fractie van de ondernemers een knelpunt. Ruim 90 procent van de ondernemers beoefent zijn job met passie, een cijfer dat al jaren constant blijft. Zelfstandigen investeren sinds 2007 wel opvallend vaker in permanente vorming, vandaar het dalende aantal zelfstandigen dat een gebrek aan leermogelijkheden aanklaagt.

    Meer op dereactie.be

    Meer weten over de onderzoeksresultaten? De resultaten van de werkbaarheidsmonitor 2016 staan verzameld op deze website.