Bijna de helft van de Vlaamse tandartsen vraagt wat hij wil

29 juli 2019
Belga
Bijna de helft van de Vlaamse tandartsen vraagt wat ze willen, omdat ze zich niet kunnen vinden in de tarieven die afgesproken werden met de overheid.

Stefaan Hanson van het Verbond der Vlaamse Tandartsen: “55% van de Vlaamse tandartsen is geconventioneerd volgens de tariefakkoorden. De overige 45% vindt dat de tarieven die de tandartsen en de overheid hebben afgesproken hebben te laag zijn.”

“Het is een evolutie die al vele jaren bezig is”, zegt Hanson.

De honoraria volgen de kosten van de praktijkvoering niet. Veel tandartsen kunnen niet meer aan die voorwaarden werken.

“De tandartsenhonoraria zijn de voorbije 5 jaar met 7% gestegen. Het gemiddelde indexcijfer van een mandje met tandartsmateriaal is met 31% gestegen. Dat is onhoudbaar”, zegt Hanson.

Kunnen tandartsen dat niet meer leven van hun beroep? “Het zou normaal moeten zijn dat iemand met de scholing van een tandarts een goed inkomen heeft. In vergelijking met andere beroepsgroepen is dat niet het geval.”

“De afspraken over de tarieven worden gemaakt in de commissie tandartsen-ziekenfondsen bij het Riziv. Dat gebeurt op basis van het budget dat ter beschikking wordt gesteld door de overheid.”

"Budget moet 30% groter worden"

“Momenteel is dat budget ongeveer 980.000 miljoen euro. Dat is zelfs te weinig om aan alle basiszorg te voldoen. Om een ernstig akkoord te kunnen sluiten, zou er ongeveer 30%, ongeveer 300.000 euro moeten bijkomen”, zegt Hanson.

Vergis je niet: niet-geconventioneerde tandartsen vragen niet per se voor elke behandeling meer dan een geconfectioneerde tandarts. Ze houden ook rekening met bijvoorbeeld de middelen van kansarme mensen.

Zal het aantal niet-geconventioneerde tandartsen in de toekomst blijven stijgen? “We hopen vooral dat er een budgetinjectie komt voor de mondzorg. Dan kan de trend misschien gestopt worden”, besluit Hanson.

Lees ook:

Radio 1 Select