Hendrik Vos: "Europa breekt nooit radicaal met het verleden"

2 maart 2017
Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft naar aanleiding van de Brexit zijn langverwachte witboek voor de toekomst van de Europese Unie voorgesteld in het EU Parlement. Juncker stelde vijf toekomstscenario’s voor waar alle lidstaten zich in moeten vinden. Heeft de Europese Unie nog een toekomst? De Ochtend vroeg het aan Hendrik Vos, professor Europese Politiek aan de UGent.

Professor Europese Politiek Hendrik Vos noemt het eerste scenario een zogenaamde 'doe maar voort'-scenario. Het tweede scenario zegt dat de Europese Unie een vrijhandelszone moet zijn en dat andere ambities kunnen worden losgelaten. In het derde scenario wilt Juncker minder taken toebedelen aan de EU zodat ze efficiënter wordt.

Het vierde scenario neigt dan eerder naar een 'Verhofstadtscenario' waarbij Juncker de sprong naar een groot, sterk en federaal Europa maakt. Het laatste scenario stelt een splitsing van Europa in verschillende groepen die het voortouw nemen rond bepaalde thema's zoals Defensie. Een Europa van verschillende snelheden zeg maar.

Juncker hoopt op die manier dat de lidstaten kleur bekennen

Traditioneel gezien neigt België naar het zogenaamde 'Verhofstadtscenario'. "Tegelijk beseft men in België dat het misschien niet zal lukken met alle lidstaten. Een Europa van verschillende snelheden kan dan een interessant scenario zijn." Dat laatste idee wordt al langer door premier Michel verdedigd.

Europa breekt nooit radicaal het verleden, stelt Vos. Het “doe maar voort”- scenario zal altijd zal blijven spelen. Je voelt ook dat het geduld van meer ambitieuze staten op geraakt, dus een Europa van verschillende snelheden lijkt me perfect mogelijk."