Hendrik Vos over EU-top over migratie: "Geen totaaloplossing verwachten"

25 juni 2018
Afgelopen weekend zaten 16 EU-landen samen over het toekomstige asielbeleid in Europa. Donderdag zitten alle Europese staatshoofden en regeringsleiders samen over het thema. Volgens professor Europese politiek Hendrik Vos (UGent) moeten we af van de illusie dat er een allesomvattende totaaloplossing komt, maar kan Europa wel stappen vooruitzetten.

In Brussel zaten gisteren 16 Europese staatshoofden en regeringsleiders samen om zich te buigen over verschillende voorstellen voor een nieuw Europees asielbeleid. De minitop dient als voorbereiding voor de Europese top over migratie van donderdag. Volgens Hendrik Vos was er veel goede wil, maar is er geen doobraak richting een totaaloplossing. "Dat komt omdat er ten eerste afwezigen waren aan de tafel. Er zaten 16 landen in plaats van 28 rond. Ten tweede is het probleem erg complex."

De standpunten die aan bod kwamen, waren niet nieuw: meer geld voor Afrika om de grondoorzaken van migratie aan te pakken, meer geld voor Turkije als vluchtelingen daar opgevangen worden en extra investeren in grensbewaking.

"Het idee om asielzoekers te screenen in centra buiten Europa wordt de laatste dagen verkocht als een wondermiddel, maar tegelijk beseft iedereen ook dat het hooguit een klein stapje kan zijn", zegt Vos. "Je moet er dan ook op toezien dat dat op een menswaardige manier gebeurt. En je zal een manier moeten vinden om mensen die geen opvang in de Europese Unie krijgen op een ernstige manier terug te sturen. Hoe ze dat gaan organiseren, daar hebben ze nog geen plan van aanpak rond."

Partnerschappen tussen lidstaten

Italië dringt aan op een interne verdeling binnen Europa om de mensen op te vangen die dan toch voet aan wal zetten in Europa. "Het zal niet lukken om hierover een akkoord te bereiken, omdat er landen zijn die niet willen meedoen, zoals Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië", zegt Vos. "Wellicht zullen er partnerschappen gesloten worden tussen enkele lidstaten en niet met de hele Unie."

Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië willen dat de Europese grenzen potdicht gaan. Ze willen geen vluchtelingen opvangen en zullen dat standpunt donderdag verdedigen. "Ze lijken niet bereid om ook maar een millimeter toe te geven", zegt Vos. "De kans dat er eind deze week een grote doorbraak komt, is dus klein."

Wat kunnen we dan van de top verwachten? "Het zou niet slecht zijn mochten de lidstaten een aantal van de beloftes die ze de voorbije periode gedaan hebben ook effectief waarmaken. Men spreekt bijvoorbeeld al heel lang over een fonds voor Afrika om de grondoorzaken van migratie aan te pakken, maar in dat fonds zit tot op vandaag amper geld. Als lidstaten zich ertoe engageren om dit wat ernstiger te nemen, ben je alweer een stapje vooruit."

"Het benieuwt mij ook hoe ze de opvangcentra voor asielzoekers buiten de Europese Unie gaan uitbouwen. Europa wil daarvoor samenwerken met de Verenigde Naties. De middelen die Europa hiervoor aan de Verenigde Naties wil geven, zijn ook beperkt. Ook daar zijn nog stapjes vooruit te zetten. We moeten af van de illusie dat er één grote omvattende totaaloplossing uit de bus zal komen."

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'