Herstelt de paus Luther in ere?

22 september 2011

Paus Benedictus XVI is vandaag in zijn geboorteland Duitsland aangekomen voor een vierdaags staatsbezoek. Het is de eerste, sinds hij in 2005 werd verkozen.

Vrijdag bezoekt de paus Erfurt. Dat is de plaats waar Maarten Luther theologie studeerde en bij de Augustijnen intrad. Op het programma staat onder meer een gesprek met de leiding van de Evangelische Kerk in Duitsland in dat Augustijnenklooster.

De verwachtingen zijn hooggespannen. Duitse theologen speculeren al volop over een mogelijk eer­herstel van de kerkhervormer/ketter. Zou het, 480 jaar nadat de Rooms-Katholieke Kerk hem in de ban deed?

Die wens is niet zo utopisch. In 1999 schaarde de paus - toen nog kardinaal Ratzinger - zich achter een gemeenschappelijke verklaring van de Rooms Katholieke Kerk en de Lutherse Wereldfederatie. Daarin stond onder meer dat de lutherse rechtvaardigingsleer op bepaalde punten verschilt van die van de kerk van Rome, maar dat dit niet langer een obstakel vormt voor oecumenische eenheid. Enfin, wij lezen dat ook maar in het Reformatorisch Dagblad hoor.

Lees en beluister ook