Hervorming secundair onderwijs goedgekeurd

13 januari 2017
De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van het secundair onderwijs. Het aantal studierichtingen wordt beperkt en ingedeeld in een matrix-structuur. Later vandaag volgt een persconferentie waar meer details worden bekendgemaakt.

In mei vorig jaar raakten de meerderheidspartijen het al eens over de grote lijnen van de hervorming. De eerste graad blijft zo goed als onveranderd, maar voor de tweede en derde graad verandert wel het een en ander.

Zo wordt het aantal studierichtingen met een kwart verminderd en wordt het aanbod in een matrix-structuur gegoten. De studierichtingen worden verdeeld over acht domeinen, zoals STEM, Economie en organisatie, Zorg en welzijn,... Op vraag van de onderwijskoepels komt daar mogelijk het domein Talen bij. Elke richting krijgt ook een duidelijke finaliteit: een doorstroming naar het hoger onderwijs, een voorbereiding op de arbeidsmarkt of een combinatie van beide.