"Het is België onwaardig struisvogelpolitiek te voeren"

26 juli 2016
In België is de wettelijke limiet voor abortus 12 weken. SP.A stelt nu voor om die limiet op te trekken naar 20 weken. Carine Vrancken van Luna VZW (de koepelorganisatie voor abortuscentra) steunt dat voorstel voluit.

Struisvogelpolitiek kan niet

"Wij steunen het voorstel zeker. In de dagelijkse praktijk worden wij namelijk constant geconfronteerd met die vraag. Elk jaar zijn er 500 à 600 vrouwen die naar Nederland gaan om toch een abortus uit te laten voeren, boven de termijn die in België mogelijk is."

 Elk jaar zijn er 500 à 600 vrouwen die naar Nederland gaan voor een behandeling

Volgens Vrancken is het een land als België onwaardig om een "struisvogelpolitiek' te blijven voeren en het probleem maar te verschuiven naar het buitenland. "Als ze het dan toch doen, laat het hen dan in België doen. Volgens ons is het perfect mogelijk om in België ook die zorg te verlenen."

Kleine maar kwetsbare groep

"Dit is een erg kleine groep, maar wel enorm kwetsbaar. Heel erg divers ook. Dat gaat van vrouwen die geconfronteerd werden met een ongewenste zwangerschap en blijven twijfelen over hun beslissing, tot vrouwen die er gewoon érg laat achter komen.

Soms hebben vrouwen gewoon geen symptomen

Voor veel mensen lijkt dat onmogelijk, maar ik verzeker je dat het kan. Soms hebben vrouwen gewoon geen symptomen of worden ze niet opgepikt. Een andere groep zijn vrouwen die in zo een dramatische situatie zijn terecht gekomen dat ze er niet meer mee kunnen leven.

Radio 1 Select