"Het debat over het verbod op besnijdenissen moet veel genuanceerder"

25 februari 2018
In Ijsland is een wetsvoorstel ingediend om besnijdenis van kinderen in alle religies te verbieden. IJsland is het eerste Europese land dat een verbod wil op besnijdenis om niet-medische redenen. Het voorstel bracht ook bij ons een debat op gang. De Gentse imam Khalid Benhaddou vindt dat we dat debat met de nodige nuance moeten voeren.

"Ik vind het niet verstandig om vanuit de politiek besnijdenissen te verbieden zonder dat daar een maatschappelijk draagvlak voor is. Ik geloof in een dialoog en overleg met de betrokken geloofsgemeenschappen. Als er straks iets van resultaat uit dat voorstel komt, moet dat op zijn minst gedragen zijn door de samenleving", zegt de Gentse imam Khalid Benhaddou in "Touché". 

Debat in Vlaanderen

Benhaddou vindt het opmerkelijk dat door het Ijslands voorstel tot verbod ook in Vlaanderen de gemoederen verhit raakten. "Ik las in de Vlaamse kranten dat mensen over besnijdenis spreken in termen van verminking en kindermishandeling. Die grote woorden zijn veel te hard en met harde retoriek voer je geen debat. Het resultaat is dat beide partijen geen centimeter tot elkaar gekomen zijn."

Hoe reageert de islamgemeenschap daarop? "Veel moslims hebben de indruk dat dit de zoveelste kwestie is waarin één geloofsgemeenschap geviseerd wordt. Dat is althans de perceptie. Volgens mij is het voor de moslimgemeenschap op dit moment heel moeilijk om zomaar over te gaan tot een verbod."

Benhaddou heeft het gevoel dat nu vaak enkel de nadelen van een besnijdenis belicht worden: "Er zijn heel veel onderzoeken die het tegenovergestelde vertellen, namelijk dat besnijdenis goed kan zijn voor de hygiëne en ter bescherming van bepaalde geslachtsziekten". Volgens Benhaddou komt het idee van besnijdenis uit de monotheïstische religies. In die godsdiensten ging men ervan uit dat een besnijdenis heel wat hygiënische voordelen heeft voor een kind.

Traditie

"Een besnijdenis is een traditie die al eeuwenlang bestaat. Tradities zijn niet eeuwig en kunnen veranderen, maar niet op de manier zoals men dat nu probeert te doen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block schaart zich trouwens achter het feit dat het niet aan de orde is om meteen over te gaan tot een verbod", aldus Benhaddou.

Lees ook

Lijst van artikels