Het dilemma van Katowice: een radicaal of haalbaar klimaatakkoord?

14 december 2018
VRT nws
Het blijft wachten op een slotakkoord van de klimaattop in Katowice. Klimaatwetenschappers wijzen er op dat de tijd dringt. Tegelijk blijkt dat verschillende landen van de EU de uitstootdoeleinden voor 2020 niet zullen halen. Twijfels groeien bij de haalbaarheid van de klimaatakkoorden van Parijs en de ambitie van landen zoals België om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Is Katowice, en daarna de wereld, beter af met verklaringen die ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden?

Klimaatwetenschapper Jean-Jacques Van Ypersele postte vanuit Katowice opnieuw zijn uitermate bezorgde brief aan zijn achterkleinkinderen. Van Ypersele vraagt tegelijk aan politici om nog veel sneller te gaan dan nu het geval is.

Bij “De wereld vandaag” juicht Wendel Trio van Climate Action Network de oproep toe. Een krachtig klimaatakkoord is voor Trio een absolute noodzaak. “Met de plannen van individuele regeringen zoals die nu ter tafel liggen gaan we naar een opwarming van 3 graden. Dit is voor de mensheid een groot drama. Met alles wat we deze zomer gezien hebben bij een opwarming van 1 graad, de bosbranden, stormen en overstromingen weet je toch genoeg. Al bij een opwarming van 1,5 graad zullen deze gevolgen exponentieel toenemen.”

Beter kortetermijndoelstellingen

De urgentie waarop wetenschappers en activisten wijzen, wordt echter niet overal gehoord. Overheden maken zich toenemende zorgen over de kosten van de energietransitie. Het brandstoffenprotest van de Gele Hesjes heeft recent de sociale kost in beeld gebracht. Een groeiend aantal stemmen vindt dat eerst werk moet gemaakt worden van haalbare doelstellingen. Ook energiespecialist André Jurres van Energie-Blog.com rekent zich tot de realo’s. “Natuurlijk zou ik ook willen dat we zo veel mogelijk doen en zo snel mogelijk gaan. We mikken beter op kortetermijndoelstellingen die heel concreet aangeven wat we gaan doen. Dit gebeurt liefst op het niveau van de landen. Het zou al een hele verwezenlijking zijn als we dit binnenhalen.”

Taboes loslaten

Econoom Geert Noels van Econopolis wil eerst één ding duidelijk maken: “De ambities moeten hoog zijn.” “Maar”, voegt Noels er aan toe, “we moeten beseffen dat als we een contract aangaan, we ook de gevolgen erbij moeten nemen. In rechtszaken die aangespannen zullen worden als overheden doelstellingen niet halen, schuilen gevaren. We moeten oppassen met burgers wapens tegen de overheid te geven. Want het zullen uiteindelijk diezelfde burgers zijn die de rekening moeten betalen als er rechtszaken komen tegen staten. We moeten internationaal engagement aangaan, dat is duidelijk. Maar de vraag rijst of dat persé met een verdrag moet.”

Noels gelooft dat ambitie gecombineerd met pragmatisme veel meer zoden aan de dijk zet. “Laten we eerst uitvoeren wat nu op tafel ligt. Laten we tegelijk taboes loslaten. Zo blijft nucleaire energie om de CO2-doelstellingen te halen waarschijnlijk nog een tijd nodig. En laten we ook duidelijke prioriteiten stellen. Als het aan mij ligt, moet in de eerste plaats het internationale transport aangepakt worden.

Bron: vrtnws.be en "De Wereld Vandaag"

Lees ook