Het gekaapte brein

29 september 2018
Misschien vindt u ook wel dat verslaafden het vooral aan zichzelf te wijten hebben. Dat ze zelfzuchtige, karakterloze genotzoekers zijn, en dat ze van hun verslaving verlost zouden kunnen geraken als ze maar wat wilskracht zouden tonen...

De verslaafden die voor hulp aankloppen bij klinisch psycholoog en therapeut Paul Van Deun vinden dat meestal zelf ook. Ze vinden zich zwak. Ze leggen het probleem bij zichzelf. En meestal hebben ze veel te lang geprobeerd om op eigen kracht weer uit hun verslaving weg te geraken voor ze professionele hulp zoeken.

Dertig jaar geleden, in 1988, ontdekten Italiaanse neurowetenschappers dat hersenen van mensen met een verslaving anders werken dan doorsnee-hersenen. Ondertussen is het onderzoek naar de biologische mechanismen die tot verslaving leiden vergevorderd. Verslaving is een hersenziekte. Normale, evolutionair verklaarbare biologische processen worden door de drugs gekaapt. De verslaafde geraakt de controle over zijn hersenen kwijt. Daar is met karaktersterkte niet tegenop te boksen.

Paul Van Deun heeft daarover Het Gekaapte Brein geschreven en zit zaterdag aan de Interne Keukentafel.