"Het geld van snelheidsboetes moet gebruikt worden voor verkeersveiligheid"

7 november 2017
Axel Daeseleire vindt dat ons verkeersbeleid te veel bezig is met bestraffen, en te weinig met oplossingen zoeken. Dat vertelde hij in "De bende van Annemie".

Axel weet het niet zeker, maar heeft gehoord dat de snelheidsboetes worden doorgesluisd naar Wallonië, om daar de sociale put te dempen. "Als je dan weet dat er ongeveer 1200-1400 staan in Vlaanderen en nog geen 200 in Wallonië, dan klopt dat toch niet!" Hij beklemtoont hierbij wel dat hij niét zeker is of die cijfers kloppen. 

Axel is niet akkoord met die gang van zaken. "Er wordt sanctionair opgetreden tegenover het mobiliteitsprobleem: flitspalen, trajectcontroles, ..." Tegelijk staan we uren in de file. "In plaats van daar als beleidsmaker creatief oplossingen voor te zoeken!" Axel vindt dus dat het beleid te veel met bestraffen, en te weinig met oplossingen zoeken bezig is. "Waarom het geld van de boetes niet gebruiken om te investeren in veiligheid, slachtofferhulp, ... bijvoorbeeld?"

Lees ook: