Julie Bynens: "Een rechtstreekse verkiezing van de Europese president"

27 mei 2016
Waarom laten we de Europese burgers de voorzitter van de Europese raad niet rechtstreeks verkiezen? Dat vraagt Julie Bynens, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie zich af. Het is ook haar #BEL10-idee voor morgen.

Een rechtstreekse verkiezing van de voorzitter van de Europese raad, ook wel de Europese president genoemd, door de Europese burgers

Europa zit de laatste jaren in moeilijk vaarwater. Deels door externe omstandigheden, deels ook door onszelf. De ene crisis stapelt zich op de andere. Met als gevolg de perceptie dat “Europa” iets is dat ons overkomt of dat ons, tegen onze wil, wordt opgelegd.

Mijn idee voor morgen is ervoor zorgen dat beleidsmakers en burgers zich terug realiseren waarom we ooit met die Europese samenwerking zijn gestart

Vanuit welke gedachten en welke voordelen hebben we ooit besloten om zaken samen aan te pakken?

Na de Tweede Wereldoorlog lag de Schuman-verklaring aan de basis van de huidige Unie. Daarbij werden de eerste concrete stappen gezet richting een vereniging van landen, door de samenvoeging van de kolen- en staalproductie, wat een cruciale wending betekende voor het door oorlog geplaagde Europa. Vrede, veiligheid en stabiliteit waren de grote uitgangsprincipes, gekoppeld aan de gezamenlijke wens voor sociaal-economische vooruitgang.

Hoe actueel zijn diezelfde uitdagingen vandaag de dag wel niet? Klimaat, energie, mobiliteit, migratie, humanitaire hulp, veiligheid, internationale handel … Denken we echt dat we deze mondiale uitdagingen beter en efficiënter in ons eentje kunnen aanpakken? Daarbij hoeft het niet telkens te gaan om het overdragen van bevoegdheden naar een Europese superstaat. Maar wel om het maken en het uitvoeren van concrete oplossingen voor de grensoverschrijdende problemen van vandaag. Samenwerken in de praktijk!

De bezieling terug in het Europese project brengen, dat lukt niet op één dag.

Een rechtstreekse verkiezing van de voorzitter van de Europese raad, ook wel de Europese president genoemd, kan daar wel aan bijdragen. Geïnspireerd door de huidige presidentsverkiezingen in de VS zouden de kandidaten een heuse EU-campagne kunnen voeren, met een toer doorheen Europa. Waarbij ze, nog meer dan vandaag het geval is, in discussie gaan over hun visie op de EU, niet alleen achter gesloten deuren, maar ook met de burgers. Op zoek naar één duidelijk gezicht voor de EU, een man of vrouw met de gedrevenheid en het charisma om ons, in al onze diversiteit, ook als Europese burgers samen te brengen.