Peter De Caluwe: “Laten we opnieuw zangles introduceren in de scholen”

27 mei 2016
Ook Peter De Caluwe, directeur van De Munt, heeft een idee voor morgen. Waarom besteden we niet wat meer aandacht aan zang en samenzang op school? "Jong geleerd is oud gedaan!"

Kippenvel, emotie, een gevoel van harmonie

Zoeken we er niet allemaal naar, continu, om binnen onze immer hectische maatschappij een rustmoment te vinden, een moment waarop we in balans met onszelf en met anderen kunnen zijn...

Mijn ervaring in de podiumkunstensector leert me dat er twee kanten aan ons verhaal zijn: dat van de organisatie en de artiesten die alles in het werk stellen om een uitmuntende voorstelling te creëeren, gebruik makend van de talenten van alle betrokkenen, en dat van het publiek bij wie we een sterke emotie en een gevoel van het behoren tot een community willen bewerkstelligen.

Dat zoeken naar een gedeeld moment, waarop talent, creatie en beleving samenvloeien in een uniek en onvergetelijk moment is onze dagelijkse opdracht. Deel van onze strategie is om mensen, jongeren vooral, ontvankelijk te maken voor zang en theatrale expressie zoals dans of acteren.

We zetten daartoe zogenaamde community projecten op die leerlingen uit verschillende scholen, met verschillende sociale, religieuze en etnische achtergronden samenbrengen om samen een muziektheaterproject te ontwikkelen.

Ze leren daarbij opnieuw zingen, vanuit één stem, maar gaandeweg in meerstemmigheid, samen met de andere scholen om uiteindelijk in een echte voorstelling uit te monden met koren, solisten en orkest.

Een magisch moment, niet alleen voor de betrokkenen maar ook voor hun families.

Resultaat van dit alles in de scholen: betere sfeer, een warmere omgeving, snellere leerresultaten en meer harmonie tussen de leerlingen en uitwisseling met de ouders. 

Mijn voorstel is dan ook om op kleine schaal te beginnen én op jonge leeftijd het ideaal van een harmonieuzere samenleving te promoten:

Laten we opnieuw zangles en samenzang introduceren in de scholen. Jong geleerd is oud gedaan!