“Het klimaat stemt mij positief”

7 januari 2018
Volgens voormalig kabinetschef Frans Van Daele is er ook een positieve kant aan de opwarming van de aarde. “Iedereen ziet nu in dat, als er ergens een gedeeld belang is, het wel het voortbestaan van de planeet is."

“Het is een evidente waarheid dat de wereld in een soort van stroomversnelling terechtgekomen is”, zegt Frans Van Daele, ex-kabinetschef van koning Filip en Europees president Herman Van Rompuy, in Touché. “Daar zitten pluspunten en minpunten aan.”

“Wat mij vooral bezorgd maakt, zijn de snelle verschuivingen. Die gaan gepaard met de afbraak of achteruitgang van structuren die in zo’n geheel enige orde zouden moeten brengen.”

Machtsverschuivingen

“Ik heb het over de gigantische machtsverschuiving van het westen naar Azië”, verklaart Van Daele verklaart zich nader. “Daar is een verschuiving aan de gang op militair, economisch en demografisch vlak.”

Er is een gigantische machtsverschuiving tussen het westen en Azië aan de gang

“Ook op vlak van waarden zie je de verschuiving. In Azië zegt men dat de democratie waar wij zo prat op gaan toch niet de resultaten opleveren die zij op hun manier behalen. Het gaat dus ook om een verplaatsing van dat denkkader.”

“En vraag je je af: hoe kan je in de wereld die zo snel aan het veranderen is toch genoeg orde op zaken houden?”

Parijs

“Het klimaat stemt mij in die zin positief. In die wereld waarin zoveel gevestigde waarden onder druk staan, vind ik juist dat het klimaatakkoord in Parijs een gigantische stap vooruit is.”

In een wereld waarin zoveel gevestigde waarden onder druk staan, vind ik de COP21 een gigantische stap vooruit

“Dat is een van de domeinen waarvan iedereen – en ik laat de Amerikanen even terzijde – wel inziet dat, als er ergens een gedeeld belang is, het wel het voortbestaan van de planeet is. Dit is een zaak voor ons allen. Je ziet dus een consensus naar boven komen. Daar moeten we op samenwerken. Dat vind ik hoopgevend.”

Het klimaatakkoord wordt vooral geregeld op lokaal vlak en op statelijk vlak, niet op federaal vlak

“Dat zal met vallen en opstaan gebeuren. Het is een complex gegeven. Je hebt president Trump die Amerika uit dat akkoord doet terugtreden. Maar we weten dat de dagdagelijkse klimaatregelingen eigenlijk niet op federaal vlak gebeuren, maar op lokaal en statelijk vlak. Dus dat vind ik een belangrijke stap voorwaarts, een hoopgevende stap vooruit.”

Herbeluister Touché hier.

Lijst van artikels

Radio 1 Select