"Het lijkt wel leegstaand fabrieksgebouw: windmolen staat er maar draait niet"

21 februari 2018
Opmerkelijk: houtkachels en open haarden worden meegeteld als groene energie, om aan de opgelegde cijfers te geraken. Dat terwijl het toch ook zeer vervuilende energiebronnen zijn, want ze stoten véél fijn stof uit. En meer nog, dát terwijl windmolens langs onze wegen vaak gewoon stilstaan. Zelfs als het flink waait.

Alexandra Lybaert, expert in gezonde energie en luchtcoach, weet waarom. In sommige gevallen heeft het te maken met de slagschaduw die een windmolen creëert. Het is wettelijk bepaald dat een windmolen in een bebouwde regio maar enkele uren een slagschaduw mag genereren. Hoe dat eruit ziet? 

(lees verder onder de video)

Daarnaast kan een tekort aan wind of een te zwakke wind de oorzaak zijn dat een windmolen stilstaat. Net als de verouderding van windmolens. 

Leegstaand fabrieksgebouw

Maar belangrijker is dat in vele gevallen windmolens stilstaan door een gebrek aan financiering. "Dan lijkt het alsof je langs een fabrieksgebouw rijdt dat leeg staat. De windmolen staat er wel, maar draait niet omdat er geen investeerder is."

In tegenstelling tot zonne-energie - waarvan we weten dat er in België jaarlijks zo'n 800 tot 900 uur zonlicht is - weten we niet hoeveel wind er jaarlijks zal zijn

"In tegenstelling tot zonne-energie - waarvan we weten dat er in België jaarlijks zo'n 800 tot 900 uur zonlicht is - weten we niet hoeveel wind er jaarlijks zal zijn. Er zijn jaren met veel wind, maar ook jaren dat er minder wind is dan aanvankelijk werd ingeschat."

Omdat ons stroomnetwerk sterk verouderd is, is dat weinig interessant voor investeerders. "Ons netwerk is georganiseerd zoals in de negentiende eeuw. Stroom moet worden verbruikt op het moment dat het wordt geproduceerd. Als het dus hard waait én zonnig is, maar we zijn op dat moment met te weinig gebruikers, kunnen we die energie niet opslaan."

Groene stroom heeft voorrang, maar...

Hoewel groene stroom wettelijk gezien voorrang heeft op het stroomnet, zal een producent die zowel een kerncentrale als windmolenpark uitbaat, er eerder voor kiezen om windmolens uit te schakelen als er te weinig gebruikers zijn. "Een kerncentrale kan je niet zomaar aan en uit zetten." 

Er is daarom een politieke visie nodig, vindt Lybaert. "Of we moeten met z'n allen op hetzelfde moment de wasmachine aanzetten, of energie opslaan in de vorm van waterstof of andere dragers."

Of we moeten met z'n allen op hetzelfde moment de wasmachine aanzetten, of energie opslaan in de vorm van waterstof of andere dragers

Projectontwikkelaars en investeerders hebben nood aan zekerheid over de afname van de stroomprijs en zien hun risico's liever beperkt, gaat ze verder. Onze buurlanden Duitsland en Nederland tonen hoe het kan met grote windmolenparken die kunnen tippen aan een kerncentrale.

"In Nederland worden vergunningen al op voorhand klaargemaakt. Een investeerder weet: hier kan ik bouwen en aan die stroomprijs verkopen. Door ervoor te kiezen om het grootschalig te doen, krijgt die bovendien enorme schaalvoordelen."

Lees ook